Červenec 2018

ČÍTÁRNIČKA - 10 VÝROČÍ

17. července 2018 v 10:18 | DAKO |  Vzpomínání...
"Můžu nebo musím?" Nemusím. Chci!

Tak a zmeškala jsem výročí! A ke všemu 10leté! Nu což, stalo se. Ale mrzí mně to, bude chybět stejné datum dne. Kterého?
Založení mého Blogu - Čítárnička 16. července 2008.
Je to doba dlouhá či krátká? Pro Blog jistě mizivě krátká, pro Čítárničku potažmo čtenáře možná krátká, možná dlouhá a pro mne nekonečně dlouhá! Proč? Každý ZAČÁTEK je těžký. Tou dobou byly webové stránky v mém životě velká neznámá, ale práce s počítačem v knihovně mne bavila i zachtělo se mi zkusit naučit se něco nového. Zpočátku s velkými problémy, ale jak šel čas a získávala jsem stále více informací a zkušeností se Čítárnička začala pomalu, ale jistě zaplňovat a já propadla novému koníčku. A moc mne baví. Stále. Ale protože čas měří všem stejně, jak blogu tak knihovnici, odráží se i ve frekvenci článků vkládaných na blog. Ovšemkaždý ZAČÁTEK má své pokračování. A tím pádem začíná v mysli hlodat otázka, pokračovat - nepokračovat. Chodí si návštěvníci do Čítárničky číst nebo jen náhodně kliknou a jdou dál? Najdou zde něco zajímavého, i když je zaměřená převážně na knihovnickou tématiku? Myslí si, že interval mezi články je příliš dlouhý? Odpovědí mohou být i vaše názory v komentářích. Plautus řekl - "Dělej, děláš li něco". Myslím, že dám na radu klasika a nepřestanu se blogu Čítárnička věnovat. Ač se může na první pohled zdát, že návštěvnost není z největších, přesto si čtenáři cestu našli a doufám, že časem přibudou další. Čítárnička má ZAČÁTEK, a zda bude mít konec daleko v nedohlednu, záleží nejen na mě ("dojdou či nedojdou nápady"?!), ale i na vás návštěvnících.

Děkuji všem, kteří mi byli, jsou a možná budou radou či upozorněním nápomocni.
Děkuji všem za komentáře.
Děkuji všem za přízeň a zvu vás na čteníčko v každé denní či noční době, i když bez kávičky.

Soutěže a čtenáři...

16. července 2018 v 14:26 | DAKO |  Vzpomínání...
Vzpomínání... také se vám stalo, že vás čas (neúprosně běžící vpřed) zaskočil a najednou jste zjistili, že cosi nečekaně končí?!
Vzpomínání...přidejte se k nám, knihovnicím, a "projděte" se s námi mozaikou vzpomínek, perliček, střípků událostí, neuveřejněých (založených) příspěvků, ale i trapasů, které nás během 20 let potkaly.
Soutěže a čtenáři...

Krajka v knihovně - kniha v krajkách!

Vyhlášení soutěže o nejhezčí záložku do knihy
V rámci Týdne knihoven 2002 vyhlásila Městská knihovna v Sedlčanech soutěž na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA 2004 v Praze o nejkrásnější záložku do knihy.
Námět:
Námětem je krajka, která může být ztvárněna jakoukoli technikou na záložce.
Mohou to být záložky paličkované, šité, papírové ..., fantazii a šikovnosti se meze nekladou - inspirace krajkou však nutná.


V roce 2002 - naše knihovna vyhlásila Velkou letní soutěž - O nejhezčí záložku do knihy a tím se připojila k akci knihoven na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA v Praze a v České republice.

V celostátní soutěži, kterou vyhlásila Městská knihovna v Sedlčanech,
získala naše knihovna - 3. místo - v kategorii Textilní záložky - dospělí.
Vyrobené záložky byly zařazeny do putovní výstavy po českých knihovnách. Celkem jsme odevzdaly 24 kusů záložek, na jejichž výrobě se podílelo 14 čtenářek a dětí. Všem gratulujeme a děkujeme. Celé akce se zúčastnilo 34 knihoven a škol, které vyrobily 716 záložek.

Námět:
Námětem je krajka, která může být ztvárněna jakoukoliv technikou na záložce. Mohou to být záložky paličkované, šité, papírové… Fantazii a šikovnosti se meze nekladou - inspirace krajkou je však nutná.
Cíl:
- Nasbírání co největšího počtu záložek
- Záložky označené jménem a adresou soutěžícího budou malým dárkem pro sponzory a zahraniční návštěvníky kongresu (účast hostů z celého světa)
- Nejkrásnější a nejnápaditější budou vystaveny v rámci kongresu v Praze
- Shrnuto: jedním z cílů jak pro knihovníky, tak i pro členky přípravného výboru kongresu, je zviditelnění se před veřejností a tato soutěž by tomu mohla pomoci
Kdo se může zúčastnit:
Účast není ničím omezena - záložky může vyrábět každý, kdo k tomu má chuť. Soutěž je vhodná zvláště pro kolektivy - Domy dětí a mládeže, Školní kluby, Základní umělecké školy…

záložky na putovní výstavě

výrobky dobřenických čtenářek
Krajky v naší knihovně