Červen 2018

Revize knih a křest...?

30. června 2018 v 9:30 | DAKO |  akce
…Revize skončila a na další raději nemyslíme!...
Těmito slovy končila zpráva o revizi před pěti lety. Musím říct, že opravdu poctivě jsme na revizi nemysleli. Ovšem je jeden element, který naopak na revizi myslel velmi poctivě. Čas! Bez servítků nám připomněl, že nejen uplynulo pět let, že nejen přišel čas kontroly knihovního fondu, ale že se i podepsaly na naší tváři. Leč zanechme stesků a s "chutí do toho a půl je hotovo".
důležitý pomocník

Knihovna zjišťuje skutečný stav svého fondu. Před zahájením revize je třeba otevřít revizní program a zapojit skener. Každá kniha se vezme z regálu do ruky a pomocí čtečky nebo ručního skeneru se ověří její identifikační kód. Vyřadí se knihy staré a poškozené. Kromě toho, že revize prověří skutečný i obsahový stav knihovního fondu, připomene nám i "poklady" na které se časem pozapomnělo, protože se už tolik nepůjčují a redukovaný fond tak dá vyniknout knížkám, které se v množství těch nečtených dosud skrývaly.

V dobřenické knihovně proběhla pravidelná revize v časovém období od 20. června do 27. června 2018 za účasti knihovnice a pracovnic střediskové knihovny KMHK. Je možné, aby "statistika, která nudou je", přinesla příjemné a milé zpestření revizní práce? Říkáte, není! Do 21. června jsem si myslela totéž. Ovšem jsou výjimky potvrzující pravidlo. Křest! V knihovně? Ano! Křest knihy při revizi? Nikoliv…

… před zahájením revize je třeba otevřít revizní program a zapojit skener/y…
Ovšem jestliže jsou oba nefunkční, je potřeba situaci řešit. Pokud lze opravit, opravit - OÚ, pokud nelze koupit KMHK - NOVÝ SKENER. Stalo se. A protože je opravdu "šumný" usoudily jsme, že si zaslouží jméno. Foto galerie.
A tak byl 21. června pokřtěn jménem BRUNO.
Tři kmotry mu popřály hlavně zdraví, dlouhá léta a dobré zacházení.

Metodické oddělní KMHK a OÚ tak přispěly velkou měrou k bezproblémovému průběhu revize. Děkujeme.
Po dobře provedené revizi získá knihovník přesná čísla o stavu knižního fondu v knihovně. O výsledku revize knihovního fondu je sepsán zápis.
Tak zase za pět let!
Ano, revize knihovního fondu v knihovnách do 100 000 svazků se provádí jednou za 5 let.

Výlet MUB

16. června 2018 v 11:12 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Výlet MUB 2. června 2018
13 877 kroků
cca 10 km
za den.

A to je co, říkáte si? No 13 877 kroků cca 10 km za den jsme ušli 2. června 2018. Ale kdo a kde? Přece knihovnice MUB a jejich hosté na výletě do Bozkovských jeskyní a Riegrovu stezku. Začněme pěkně popořádku. K jeskyním jsme dorazili auty, stezku jsme absolvovali pěšky. Nezapomněli jsme s sebou vzít turistické hůlky. Fotogalerie.

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Díky bohaté výzdobě však nemají problém přilákat milovníky podzemní říše z krajin mnohem vzdálenějších. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou. Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let, v průběhu nichž se utvářely a čekaly na své objevení a obdiv návštěvníků.(zdroj: http://www.bozkovske-jeskyne.cz/)
Riegrova stezka je turistická, červeně značená trasa, kterou založil a slavnostně otevřel 20. října 1909 Klub českých turistů a která vede ze Semil do Železného Brodu. Stezka vede podél řeky Jizery a její délka je necelých 5 km. Stezka nese jméno po významném politikovi a rodákovi ze SemilFrantiška Ladislava Riegera, který mj. stál u založení Národní strany a později se stal jejím druhým vůdcem. "Riegrovka" prochází přírodní rezervací Údolí Jizery u Semil a Bítouchov (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Riegrova_stezka )
Počasí nám přálo, nálada nechyběla a zdraví nezklamalo.