Květen 2016

Kde domov můj aneb Příběh na 50 slov

30. května 2016 v 5:16 | DAKO |  Toulavé myšlenky
Kde domov můj: Melodie domova
Kde je můj domov? Ve všech koutech naší krásné země, lesích, lukách, horách, dolinách, městech i vesničkách, mezi poli i u vody kde na jaře v létě v zimě i na podzim zní melodie "Kde domov můj" a sladká slova zemský ráj to napohled. Stačí se jen dívat a naslouchat.

Na kolech za historií reginu MUB

25. května 2016 v 21:18 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
I v letošním roce připravujeme pokračování seriálu
KNIHOVNICE a Zdravý životní styl aneb
RELAXACE NEJEN S KNIHOU
Hlavní téma 2016
NA KOLECH ZA HISTORIÍ MIKROREGIONU
První letošní výlet proběhne v dubnu. Tak zněl plán.
A proběhl. Další výlet v květnu. Plán splněn.
I když úplně první výlet za historií se uskutečnil již v roce loňském na zámek v Dobřenicích.

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 se knihovnice MUB a hosté sešli v Osicích, mikroregion Urbanická brázda, aby navštívili
Pamětní síň Františka Škroupa. Přivítala nás paní Hana Burdová, správce síně a průvodce v jedné osobě a osická knihovnice, která setkání připravila. Dozvěděli jsme se zajímavosti o skladateli národní hymny i o hymně samé.
Píseň "Kde domov můj" je
nápěv z Tylovy Fidlovačky a roku 1990 byla tato píseň prohlášena českou hymnou. Poté jsme si prohlédli Kostel Nanebevzetí Panny Marie a na hřbitově hrob rodičů F. Škroupa. Rozloučili jsme se u pomníku F. Škroupa z roku 1964, kdy byl v Osicích postaven na jeho počest.
Oběma patří poděkování za milé přijetí a zajímavé odpoledne a osické knihovnici za organizaci.
Foto: DAKO
Níže si můžete přečíst o historii a životě skladatele na průběh prohlídky síně se podívat ve fotogalerii.

Pamětní síň Františka Škroupa v Osicích
Pamětní síň našeho rodáka a skladatele národní hymny, Františka Škroupa, se nachází v bývalé jídelně osické fary. Vystavují se zde památky celé rodiny Škroupů, obvzvláště pak Františka Škroupa.
Významného dirigenta a hudebního skladatele, Františka Škroupa, nám v jeho rodné obci Osice připomíná nejen památník a pomník, ale také Škroupův dům. Dům byl postaven k 10. výročí vzniku československého státu, s cílem zřídit zde pamětní síň komponisty. Na jeho výstavbu přispěli občané z domova i zahraničí. Škroupův dům je po celá léta kulturním i společenským střediskem obce.

František Škroup - skladatel české hymny - "Kde domov můj"
František Škroup ( 1801- 1862 ), hudební skladatel a dirigent, se narodil do rodiny osického kantora a skladatele, Dominika Josefa Škroupa, jako páté dítě. Na svět přišel v malé světničce osické školy, kde jeho otec pracoval.
První zkušenosti v hudební oblasti získal u svého otce. Od svých 8 let již veřejně vystupoval s hrou na flétnu. K osické faře patří pamětní síň, ve které údajně kdysi hrávala kapela Dominika Škroupa a ve které také vystupoval osmiletý chlapec František. Roku 1827 se stal druhým kapelníkem Stavovského (později Tylova) divadla a za 10 let převzal místo prvního kapelníka. Jako hudební skladatel a dirigent byl prvním českým kapelníkem pražské opery. Poté co jeho zpěvohra Dráteník dosáhla velikého úspěchu, začal se věnovat spíše komponování. Umělecky pozvedl zejména česká představení. V roce 1857 byl proti své vůli předčasně propuštěn do penze. O tři roky později se stal kapelníkem v holandském Rotterdamu, kde za svou práci získal veliké uznání. Zde také zemřel a byl pohřben. Přesto, že v obci Osice bydlel pouze do jedenácti let, vzpomínal na ně s láskou do konce života.
Mezi jeho nejznámější díla patří opery Oldřich a Božena, Libušin sňatek, Dráteník a 5 německých oper. Je také autorem řady písní, komorních a orchestrálních skladeb. Píseň "Kde domov můj" je nápěv z Tylovy Fidlovačky, roku 1990 byla tato píseň prohlášena českou hymnou.
Roku 1964 byl v Osicích na počest Františka Škroupa postaven pomník. V roce 1968 byla provedena rekonstrukce farní budovy, ve které jsou zachovány památky rodiny Škroupů. O něco později byl v Osicích také vybudován Škroupův kulturní dům.
Zdroj: historie obce - web.

Kamarádka knihovna

23. května 2016 v 14:25 | DAKO |  akce
Kamarádka knihovna
Klub dětských knihoven SKIP vyhlašuje 6 ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti v ČR "Kamarádka knihovna".
Veškeré informace a pokyny naleznete na známém webu soutěže http://www.kamaradkaknihovna.cz/
Přihlášky do soutěže je nutno zaslat do 15. 6.
na adresu SKIP, k rukám B. Štěpánové, Klementinum 190, 110 00 Praha 1.
Nebojte se a hlaste se, soutěž Kamarádka knihovna je tu proto, abyste mohli všem ukázat, že právě Vy jste nejlepší!

Květen 2016 - setkání MUB

21. května 2016 v 20:22 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
V úterý 10. května 2016 se knihovnice MUB
sešly na jarní schůzce letošního roku, aby si upřesnily akce pro první pololetí,
domluvily společný termín pro setkání na přelomu léta a podzimu. Probraly knihovnické novinky, úkoly a změny, které nás čekají.
Setkání se uskutečnilo v renovované knihovně Lhota pod Libčany a bylo nadmíru úspěšné. Nečekaně se podařilo v předstihu sestavit plán podzimních aktivit, u kterých budeme upřesňovat jen datum konání. Poděkování za pohoštění a vlídné přijetí patří paní knihovnici A. Burdové.
Přejeme čtenářům i knihovnicím hezké prázdniny a pohodové dovolené.
Foto:DAKO

Na kolech za historií reginu

19. května 2016 v 11:24 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
I v letošním roce připravujeme pokračování seriálu
KNIHOVNICE a Zdravý životní styl aneb
RELAXACE NEJEN S KNIHOU
Hlavní téma 2016
NA KOLECH ZA HISTORIÍ MIKROREGIONU

První letošní výlet proběhne v dubnu. Tak zněl plán.
A proběhl. I když úplně první výlet za historií se uskutečnil již v roce loňském na zámek v Dobřenicích.

V úterý 26. 4. 2016 se knihovnice MUB sešly před obecním úřadem V Boharyni, mikroregion Nechanicko aby navštívily historickou památku Vodní mlýn.

Přivítala nás starostka obce JUDr. Věra Macháčková, která byla naší průvodkyní mlýnem. Vzhledem k tomu, že počasí nám příliš nepřálo, dorazily všechny na "čtyřech kolech". Dešťovou přeháňku jsme přečkaly v knihovně v doprovodu paní starostky a po skončení prohlídky mlýna se nás ujala knihovnice Mgr. Alena Vítková, která nám pověděla zajímavosti o knihovně.
Oběma patří poděkování za milé přijetí a zajímavé odpoledne a roudnické knihovnici za organizaci.
Foto:DAKO
Níže si můžete přečíst o historii mlýna a na průběh prohlídky mlýna se podívat ve fotogalerii.

V údolní nivě řeky Bystřice se nachází nejzajímavější stavební památka - roubený patrový mlýn z r.1874. V tomto roce byl "starý český" mlýn přeměněn ve strojní válcový mlýn. První mlýn v Boharyni je ale připomínán již mnohem dříve, kolem roku 1569.
Budova mlýna na podélném půdorysu je převážně roubená, na straně k náhonu je z části vyzděná z pískovcových kvádrů. Budovu završuje bedněná nástavba krytá sedlovou střechou. Krytina je z eternitových šablon. Objekt - dřevěný vodní mlýn je hodnocen jako doklad historického lidového stavitelství, je ceněn jako významná kulturně historická a technická památka obce i celého regionu. Je zapsán, spolu s dalšími stavbami a souborem věcí, náležejících k mlýnu (tj. budovou sušárny obilí a čekanky, stodoly a náhonu k mlýnu), v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Soubor staveb mlýna je situován na východním okraji obce na břehu náhonu, který přivádí vodu z řeky Bystřice. Soubor se skládá z patrové roubené budovy mlýna orientované štítem k přístupové komunikaci, dále z vysoké zděné budovy (bývalé sušárny obilí a čekanky) a ze zděné stodoly.
Hospodářská budova - sušárna obilí a čekánky - je vysoká dvoupatrová na podélném půdorysu, se sedlovou střechou krytou eternitem. Celé přízemí je vyzděné z pískovcových kvádrů. Architektonicky je rozčleněna slepými ležatými okénky. Vysoký, segmentově zaklenutý vstup je proražen ve štítovém průčelí. Centrální chodba je ve všech patrech interiéru. V přízemí je valeně klenutá, v patrech s trámovými stropy.
Zdroj: historie obce - web

AKTIV knihovníků HK 2016

18. května 2016 v 14:03 | DAKO |  akce
Aktiv knihovníků 2016
Tradiční setkání knihovníků okresu Hradec Králové 29. 3. 2016 od 13,30 hod. ve velkém sále CCV.

Metodička knihovny K. Hubertová
nás nejprve seznámila s tím "Co se děje v knihovnickém světě i s nezbytnou statistikou.
Poté jsme si vyměnili si zkušenosti s prací v knihovnách a seznámili se s pokyny, jak používat bibliobox.

Děkujeme metodickému oddělení za příjemné knihovnické setkání.


Pohádkové dopoledne pro děti

18. května 2016 v 12:52 | DAKO |  akce
Březen - měsíc čtenářů,
pokročilých či začátečníků, rychle či pomalu čtoucích, velkých či malých, ale i budoucích. Čtenářů nejmenších, kteří se teprve číst začínají učit nebo se s knihami zatím seznamují prohlížením a především pozorným nasloucháním předčítaných pohádkových příběhů doma či ve školách.
V úterý 31. března 2016 proběhlo v roudnické knihovně pro děti mateřské školy pohádkové dopoledne, které připravila knihovnice I. Novotná. Z knihy pohádek pro nejmenší z pera knihovnice Dany Kolářové - Pohádky pro Adélku četla autorka.
foto: DAKO
Vyprávění začíná tím, jak malá holčička Adélka přijela k babičce na zotavenou. Aby se jí nestýskalo po mamince, začala jí vyprávět pohádky. Pohádkové vyprávění je určeno nejen dětem, ale i dospělým, kteří mají rádi pohádky, které podporují dětskou fantazii, představivost, slovní zásobu a schopnost soustředění.

Děti nejen sledovaly předčítaný příběh, ale odpovídaly na položené otázky.
Po vyprávění o pohádkách navštívil knihovnu kouzelník.
Přejeme čtenářům krásná setkávání s knihami a těm nejmenším kouzelné pohádkové příběhy.