Duben 2014

Literárně-výtvarná soutěž

29. dubna 2014 v 6:39 | DAKO |  akce

Literárně-výtvarnou soutěž
KOLÁŘ PAŘÍŽ DOBŘÍŠ
vyhlašuje knihovna Dobříš k letošnímu 100. výročí narození Jiřího Koláře. Soutěž je otevřena pro děti i dospělé, hlavní ceny v literární i výtvarné kategorii jsou 3 000,-Kč.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 13. ČERVNA 2014.


Památník Jiřího z Poděbrad

24. dubna 2014 v 14:24 | DAKO |  ...z jiného "soudku"!
Památník Jiřího z Poděbrad
Na poděbradském zámku byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný památník krále Jiřího z Poděbrad s novou expozicí. " Je umístěn v prostorách druhého nádvoří poděbradského zámku, kde byla v minulosti hradní kaple.

Otevření zrekonstruovaného památníku krále Jiřího je jednou z akcí oslav 550. výročí mírové mise Jiřího z Poděbrad. Na začátku března byl v Poděbradech vystaven originál mírové spojenecké smlouvy z roku 1464 mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a jeho francouzským protějškem Ludvíkem XI. Kromě modelu jezdecké sochy krále Jiřího tam návštěvníci najdou i nové vitríny s muzejní expozicí, zaměřenou také na historii Poděbrad a okolí ve středověku.
Příjemné zážitky.

Modlitba knihy - napsal knihomol (Téma týdne)

20. dubna 2014 v 20:14 | DAKO |  zajímavosti
Člověče,
ty, jehož kroky provázím už několik
tisíciletí,
ty, jemuž chci být věrným a oddaným
přítelem a společníkem
ve chvílích radosti a smutku,
ty, jemuž dokážu poskytnout radu i pomoc,
poučení i zábavu, buď ke mně milostiv.
možná se ti jevím jako němá a mlčenlivá,
ale já k tobě promlouvám skrze své
stránky a pokaždé, když mne otevřeš, je to
jako by se ti otevřelo mé srdce.
Proto tě prosím, měj mě rád, zacházej se
mnou šetrně.
Nenič a nelámej můj hřbet, i on stejně jako
ten tvůj, nese tíhu přibývajících let.
Neumaž mé stránky. Samy časem
zažloutnou.
A nešpiň mé myšlenky vpisováním svých
vlastních.
Chraň mé poselství určené nejenom tobě,
ale i dalším generacím.
Vždyť jsem vlastně tvým dílem nositelem
myšlenek lidského ducha i srdce.
Neznámý autor

Jsem knihomol...? Ano! (Téma týdne)

19. dubna 2014 v 20:14 | DAKO |  Nové knihy

Kniha je moudrost tisíců let
Kniha je krása co zdobí svět
Kniha je jahoda sladká jak med
Kniha je pohádka co život potěší
Kniha je radost jak dětský smích
Kniha je láska co musíme mít!

Velikonoční přání všem...

18. dubna 2014 v 15:32 | DAKO |  aktuality
...všem, všem.
Láska Zeleného čtvrtku, víra Velkého pátku, naděje Bílé soboty a požehnání Velikonoční neděle, ať Vás posílí a naplní klidem a důvěrou.
Pohodové, krásné a veselé Velikonoce přeji stálým i náhodným návštěvníkům Čítárničky
a bohatou pomlázku
Sluníčkové Velikonoce!

Dárek k výročí

16. dubna 2014 v 21:42 | DAKO |  aktuality
Je středa, docela obyčejný půjčovní den a přesto svým způsobem neobyčejný. Naše knihovna dostala k 100 výročí založení báječný dárek. Jaký? Díky vstřícnosti obecního zastupitelstva ing. Škrabal, vyřadil počítač nefunkční a instaloval počítač sice starší, ale modernější a plně funkční.
Děkujeme obecnímu úřadu za podporu.

foto:DAKO

Svatý týden velikonoční

14. dubna 2014 v 14:14 | DAKO |  kalendárium
Po 40 dnech půstu nastává svatý týden.

Modré pondělí a Žluté (šedé) úterý
V těchto dnech lidé vymetali a bílili světnice a chalupy. Vymetáním chalup lidé symbolicky vymetávali zimu i ze svých duší.

Škaredá středa
V tento den se vymetaly komíny a hospodyně pekly jidáše. Název Škaredá je od toho, že v tento den Jidáš škaredil (žaloval) na Krista. Podle lidové tradice se proto v tento den nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil ve všechny středy v roce.

Zelený čtvrtek
Název nejspíše pochází od zelené stravy, která se v tento den jedla, aby zajistila pevné zdraví po celý rok. Nejčastěji sekané kopřivy, špenát, zelí, šťovík a různé bylinky.
Tímto dnem odlétají zvony do Říma a znovu se rozezní až na Bílou sobotu. V některých místech se drží tradice, že vesnicí ráno a večer až do bílé soboty prochází zástup dětí s řehtačkami, klapačkami a vším co vydává rámus.
Kdo si zacinká penězi, když zazní zvony naposledy, budou se ho peníze držet po celý rok.
Kdo tento den zazvoní paličkou o hmoždíř, opustí jeho stavení hmyz a myši.
Kdo dnes smetí spálí, hodí přes plot nebo vynese na rozcestí, jeho stavení taktéž opustí hmyz a myši.
Kdo se ráno umyje rosou, je uchráněn před onemocněním šíje a dalšími nemocemi.

Velký pátek
Den hlubokého smutku na památku ukřižování Ježíše Krista. Tento den lidé dodržovali přísný půst. Nesmělo se hýbat zemí, nesmělo se prát prádlo, protože by ho prý pradleny namáčely do Kristovy krve. Také se věřilo, že se v tento den otevírají skály a lidé k nim proto chodili hledat poklady. Místo ukrytého pokladu označuje záře - například světýlka, zářící skalní otvor nebo zářící kapradí. Podle pověsti se v tento den na chvíli otevírá i hora Blaník.
Předly se pašijové nitě, jimiž se pak na šatech udělalo několik stehů, které měly ochránit před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá z plátna pašijových nití chránila před bleskem.

Bílá sobota
Sobota je bílá podle roucha, v němž se přijímá křest. Vařily se obřadní a sváteční pokrmy, pekly se mazance a velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí, vázaly se březové větvičky a zdobila se vajíčka.
O Bílé sobotě se znovu vrací zvony z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek.
Před východem slunce se novým koštětem vymetalo stavení, aby se v něm nedržel hmyz a stavení bylo čisté po celý rok.

Květná neděle

13. dubna 2014 v 13:13 | DAKO |  aktuality
Pašijový týden
Podle křesťanské církevní tradice Květnou nedělí, poslední nedělí před Velikonocemi a šestou neděli postní, začíná pašijový týden, jehož obřady jsou svázány s náboženskými motivy. Pro křesťany je toto období nejvýznamnějším liturgickým týdnem v roce. Květná neděle je jeho slavnostním úvodem, otevřením brány do Svatého týdne a velikonočních svátků.

Květné neděli se na různých místech Česka říká také květnice nebo beránková či palmová neděle. Měla i své tradiční pokrmy. Byla to především velikonoční hlavička (nádivka). Palmové ratolesti mají připomínat příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma. V kostelích se proto světí jívové proutky a jiné zelené větvičky, kočičky či květnonedělní kytice.

Slavení Květné neděle je doloženo už od sedmého století. Květnou neděli provází různé lidové pověry. V tento den by se například nemělo nic péct, protože by se prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné ovoce. Neměly by se oblékat nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Dříve se například domy vymetaly zelenými ratolestmi, aby se z nich odklidila všechna nemravnost a zhýralost.

Pašijový týden vrcholí na Velikonoční pondělí, které je v Čechách spojeno s pomlázkou, na Moravě s mrskačkou. Vajíčka symbolizují krásu života vznikajícího ze zárodku. Šlehání pomlázkou z mladých vrbových proutků a někde i polévání vodou má stejný smysl. Věřilo se, že proudící voda, stejně jako mladá míza v letorostech, předává dotekem svou sílu.
Na Květnou neděli začínal v domácnostech taktéž veliký úklid, aby vše zářilo čistotou.

Kniha roku 2014

9. dubna 2014 v 9:14 | DAKO |  aktuality
Magnesia Litera 2014
Knihou roku 2014,
tedy hlavním vítězem knižních cen Magnesia Litera,
se stala publikace Jiřího Padevěta
PRŮVODCE PROTEKTORÁTNÍ PRAHOU
z nakladatelství Academia.

Zvítězila také v kategorii literatury faktu, v níž byla nominována. Kniha nabízí detailní vhled do atmosféry Prahy v době nacistické okupace prostřednictvím topografie pražských ulic.

Soutěž Magnesia Litera byla založena v roce 2002 s cílem pomoci kvalitním knihám k větší prodejnosti a čtenářům k lepší orientaci na knižním trhu. Ocenění bylo rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci:
Litera za nakladatelský čin, Litera za překladovou knihu, Litera za populárně naučnou literaturu, Litera pro objev roku, Litera za poezii, Litera za prózu, Litera za dětskou knihu, Litera za přínos české literatuře a hlavní cena Magnesia Litera za knihu roku.
Kniha roku
Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou
Próza
Emil Hakl: Skutečná událost
Poezie
Kateřina Rudčenková: Chůze po dunách
Kniha pro děti a mládež
Ondřej Buddeus, David Böhm: Hlava v hlavě
Literatura faktu
Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou
Nakladatelský čin
Velké dějiny zemí Koruny české
Překladová kniha
Péter Esterházy: Harmonia caelestis (z maďarštiny přeložil Robert Svoboda)
Objev roku
Jan Trachta: Tichý dech
Cena čtenářů
Zdeněk Svěrák: Po strništi bos


Aktiv knihovníků 2014

4. dubna 2014 v 14:14 | DAKO |  zajímavosti
AKTIV knihovníků 2014
Tradiční jarní setkání knihovníků z okresu Hradce Králové plné nových informací z oboru.
Pozvánka zněla lákavě.
…zveme knihovníky okresu Hradec Králové na tradiční setkání, které se uskuteční ve víceúčelovém sále Knihovny města Hradce Králové. Můžete se těšit na ochutnávku knihovnických novinek, nápadů a informací, trochu statistiky, ale především milé setkání s ostatními knihovníky celého okresu. A pokud se podaří, bude i překvapení…

Splnil aktiv naše očekávání? Ano!

V úterý 1. dubna 2014, a nebyl to Apríl, se konal každoroční aktiv knihovníků, který připravuje metodické oddělení v nové knihovně Města Hradce Králové - v Centru celoživotního vzdělávání. Metodička knihovny K. Hubertová nás nejprve seznámila s tím "Co se děje v knihovnickém světě, připomněla, že knihovna získala titul absolutního vítěze Městská knihovna roku 2013 a provedla nás novou webovou stránkou knihovny HK i nezbytnou statistikou.

A slíbené překvapení?
Autorské čtení knihy pohádek, z pera knihovnice D. Kolářové - Pohádky pro Adélku. Knížku pohádek pro nejmenší si můžete objednat na adrese:

Děkujeme metodičkám za hezké setkání v příjemném prostředí nové knihovny!

Milan Kundera, spisovatel

1. dubna 2014 v 14:14 | DAKO |  kalendárium
Spisovatel Milan Kundera,
francouzský občan původem z Brna, z jehož deseti románů dosud čtyři v domácím českém vydání nevyšly,
oslaví 1. dubna 2014 85. narozeniny.

Kunderovo jméno stalo v Československu pojmem, na úplné výsluní se dostal dramatem Majitelé klíčů, za které v roce 1964 obdržel Státní cenu Klementa Gottwalda. Všechna tato díla někdejší dvojnásobný člen komunistické strany (1948-1950 a 1956-1970) později zavrhl a svým "opusem číslo jedna" stanovil sbírku povídek Směšné lásky (1963-1968).
Tyto rozmarné příběhy vnesly do české literatury skeptický tón. Svůj trumf ale Kundera vynesl na jaře 1967, kdy vydal román Žert. Dílo, které se Zbabělci Josefa Škvoreckého a Sekyrou Ludvíka Vaculíka patří k hlavním dílům české poválečné literatury, bylo přivítáno jako "mimořádně zdařilá kritika období kultu osobnosti".

Sarkastické účtování s "lyrickým věkem" Život je jinde (1973), černou komedii předjímající jeho rozloučení s domovem Valčík na rozloučenou (1976), Nesnesitelná lehkost bytí (1984) či román Nesmrtelnost (1990). Toto dílo je posledním Kunderovým česky psaným románem.