Srpen 2013

Ach ta revize knih...!

28. srpna 2013 v 23:44 | DAKO |  akce
Vzdělání je nejlepší investice. Prvním schůdkem k cestě je právě knihovna.
REVIZE KNIH.
Proč ten povzdech? Protože s neúprosnou pravidelností připomene knihovnici, že je zase o 5 let starší! Ano, revize knihovního fondu v knihovnách do 100 000 svazků se provádí jednou za 5 let. Jde o důkladnou fyzickou a obsahovou inventuru knižního fondu knihovny.

V dobřenické Obecní knihovně proběhla pravidelná revize v časovém období od 14. srpna do 23. srpna 2013 za účasti knihovnice a pracovnice střediskové knihovny KmHK. Knihovna tak zjišťuje skutečný stav svého fondu. Před zahájením revize je třeba otevřít revizní program a zapojit skener. Každá kniha se vezme z regálu do ruky a pomocí čtečky nebo ručního skeneru se ověří její identifikační kód. Vyřadí se knihy staré a poškozené. Kromě toho, že revize prověří skutečný i obsahový stav knihovního fondu, připomene nám i "poklady" na které se časem pozapomnělo, protože se už tolik nepůjčují a redukovaný fond tak dá vyniknout knížkám, které se v množství těch nečtených dosud skrývaly.
Není to žádná zábava, spíše knihovnická "nádeničina" náročná na čas. Je náporem pro všechny zúčastněné, tedy i pro knihovníka, jehož knihovna revizí prochází. Je nezbytné, aby byl revizi osobně přítomen, aktivně se účastnil rozhodování o dalším osudu knih ve své knihovně a přitom zároveň načerpal neocenitelné zkušenosti a rady profesionální pracovnice, která revizi provádí. Po dobře provedené revizi získá knihovník přesná čísla o stavu knižního fondu v knihovně. Je to zároveň příležitost k novému uspořádání a zpřehlednění fondu čtenářům. V neposlední řadě je revize příležitostí k velkému úklidu a novému uspořádání celého provozu knihovny. O výsledku revize knihovního fondu je sepsán zápis.
foto:DAKO
Konečnou tečkou je projednaná zpráva o průběhu revize v zastupitelstvu obce, kde má knihovník na základě zjištěných skutečností příležitost požádat zastupitele o podporu při její renovaci, změně obsahu fondu. Má možnost zcela jednoznačně prezentovat rozsah své práce a přesvědčit o jejím významu pro občany.
Revize skončila a na další raději nemyslíme!

Úplně z jiného "soudku" XIX aneb "Život" s myší

22. srpna 2013 v 20:37 | DAKO |  ...z jiného "soudku"!
Počítačová myš slaví 50 narozeniny!
Přístroj, který přenášel lidský pohyb na počítačovou obrazovku, vynalezl vědec Douglas Engelbart v roce 1963. Toto elektronické zařízení pojmenoval jednoduše, myš. Původní model byl vyroben ze dřeva a v průběhu svého života si vydobyl ve společnosti zásadní postavení.
Dnešní podoba počítačové myši se od původního dřevěného modelu příliš neliší. Změnila se pouze technika a materiály, ze kterých je vyrobena. V roce 1968 se myš rozšířila mezi běžné uživatele. Byl to model kuličkové myši, do nedávna ještě hojně používaný. O 40 let později přibylo myši pohyblivé kolečko, tzv. scroller, které zásadně usnadnilo práci s počítačem, a kuličkovou myš vystřídala v roce 1996 myš optická.
Ať ta či ona, je myš denně využívána lidmi po celém světě. Podle dat společnosti ASEKOL jen v České republice lidé vlastní asi 6 milionů myší a podle průzkumu, který realizovala firma truconneXion, lidé najezdí počítačovou myší až půl kilometru denně. Opotřebovanou myš je dobré uložit do červeného kontejneru určenému k vyhazování drobného elektra.

Život (Téma týdne)

20. srpna 2013 v 21:42 | DAKO |  Vzpomínání...
Vůně kávy.
Stála na chodníku a znova a znova četla nápis na vývěsním štítě.
Obyčejný nápis Kavárna sem tam ozdobený kávovými zrnky.
Má, nemá? Jak je to dlouho, už ani nevěděla. Dny, měsíce? Nepočítala je.
Vstoupila. Vůně kávy a vzpomínek se spojily, zaváhala, ale přesto usedla k volnému stolu v rohu kavárny.
Pomalu se rozhlédla kolem. Stojany na časopisy stály na svém místě, pod tlumenými světly se v cukřenkách leskly stříbrné kleštičky na cukr. Vedle u stolu se držel za ruce zamilovaný pár a hleděl si zasněně do očí, opodál starší manželé s úsměvem probírali vzpomínky na mládí a na druhé straně kavárny sedělo několik osamělých hostů. Kavárnou se tlumeně nesl hovor, ticho i smích a mísil se s aromatickou vůní kávy. Ticho, které obklopovalo její stůl, bylo hořké, hořké jako káva, kterou upíjela.

Na jazyku cítila tu hořkou chuť života, kterým na vlnách pluje minulostí přítomností i budoucností a otupěle čeká, až se hořkou řekou života dostane za řeku, odkud není návratu. Vír myšlenek přerušilo hlasité cinknutí. Obrátila se po zvuku, na stole jednoho z osamělých hostů z kleštiček klesal cukr do hrnku…vždyť mohu přece tu hořkou kávu osladit… Lehounký úsměv se jí usadil na tváři. Opět se rozhlédla pomalu kolem. Vše bylo, jak má být. Odcházela. Vůně pražené kávy se pomalu vytrácela, ale neohlédla se.
Věděla, že se vrátí. Až na rohu ulice znova pohladila očima vývěsní štít - Kavárna sem tam ozdobený kávovými zrnky.

Literární a výtvarná soutěž pro děti i dospělé

19. srpna 2013 v 16:17 | DAKO |  akce
Městská knihovna Dobříš vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž pro děti i dospělé
ZLATÝ ZMATLÍK
k 90. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 31.ŘÍJNA 2013!
Neváhejte a zapojte fantazii.

Život a prázdniny (Téma týdne)

14. srpna 2013 v 16:23 | DAKO |  Toulavé myšlenky
Prázdniny v čase
Spěchala. Zase prázdniny. Nejvyšší čas vyrazit. Vběhla do komory, provázel ji křik, hašteření dětí ani nerozsvítila, jen nervózně šmátrala v regále. V tom se ozvala rána. Trhnula sebou a vzápětí ucítila lehkou vůni svého dětství a prázdnin. V tmavé komoře kousek od ní vytékal z rozbité sklenice hustý voňavý med.

Svatý Vavřinec - patron profesí a živností

10. srpna 2013 v 10:00 | DAKO |  zajímavosti
PATRON KNIHOVNÍKŮ a ARCHIVÁŘŮ,
kuchařů i cukrářů, správců, hostinských, pivovarníků, sklářů, sklenářů, pradlen, studentů, hasičů, mlynářů a pekařů - Svatý Vavřinec,
se narodil kolem roku 230 ve Španělsku.
Jako mladík odešel do Říma, kde se stal arcijáhnem papeže Sixta II. Po jeho smrti (na příkaz císaře Valeriana byl 6. srpna 258 sťat) měl podle legendy jako správce církevního jmění a archivů odevzdat církevní poklady což neučinil a poklad rozdal chudým. Za to byl odsouzen k smrti upálením a jeho památku slaví římskokatolická církev 10. srpna. Bývá vzýván proti chorobám očním a kožním, proti ischiasu, horečce, moru, chudobě, nebezpečí ohně či za úrodu vinných hroznů.

Jeden z nejoblíbenějších a nejuctívanějších světců Svatý Vavřinec, zemřel 10. srpna 258. Bývá znázorňován jako mladý jáhen s roštem a knihou, často také s váčkem s penězi nebo chlebem jako symboly znamenající rozdělování církevních statků.

Některé z pranostik:
Svatého Vavřince - svícen do světnice.
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.