Ještě hezčí knihovna...

19. května 2012 v 6:00 | DAKO |  aktuality
Dnešní den, 19. květen 2012 vyvolal vzpomínku na 19. květen 2005. Proč? V tento den bylo slavnostně otevřeno nové dětské oddělení dobřenické knihovny.
Ale co ta fotka, ptáte se?

Je ze současnosti. Knihovna se opět oblékla do igelitu, aby bez velké újmy přečkala výměnu oken, která právě probíhá.
O průběhu slavnostní ho otevření dětského oddělení si můžete přečíst v článku O knihovně. Jak popsala významný den knihovny metodička KmHK Kateřina Hubertová se dočtete v níže přiloženém článku.
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 18.7.2005
Číslo: Ročník 15 (2005), Číslo 2
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Dobřenická knihovna
Autor: Kateřina Hubertová


Dobřenická knihovna
Kateřina Hubertová

Ve čtvrtek 19. května 2005 bylo slavnostně otevřeno nové dětské oddělení v Obecní knihovně v Dobřenicích. Byla to sláva veliká za účasti hostů z místního zastupitelstva, místních obyvatel, spřátelených obecních knihoven, ze Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové a z Knihovny města Hradce Králové.
Pozvánka na tuto akci mne inspirovala k takovému lehkému bilancování. Odkud jsme se vlastně dopracovali až sem? Kde byly začátky? Zahrabala jsem v našem kancelářském archivu tiskopisů a vytáhla odtud už historické zápisy metodických návštěv. Našla jsem například zápis skoro na den starý 50 let (28.5.1955) a v něm se dočtete:
· Knihovna umístěna v objektu budovy místního národního výboru. Je sice pod vlastní střechou, ale místnost potřebuje upravit, alespoň vybílit.
· Knihy jsou uloženy ve třech skříních a v pěkné zasklené sektorovce. Knihy jsou celkem zabaleny a v pořádku. Gottwaldova knihovna zařazena. Knižní fond dostačuje.
· Knihovnice vede evidenci výpůjček, seznam přírůstkový, uvažuje se o přemístění knihovny do plánované kulturní jizby požárního sboru.
· Knihovnicí jest učitelka, pracuje průměrně.
A rovněž v květnu, ale 1959, se s úsměvem dozvíme:
Umístění knihovny se zlepšilo vymalováním místnosti. Knihovnice po odchodu do důchodu se více věnuje knihovně. Práce se lepší. Začíná pracovat s knihou.
Červen 1962:
Veškerá osvětová činnost v obci je plánována v jednotném osvětovém plánu, který schválila školská a kulturní komise i rada místního národního výboru…Knihovna jest umístěna dobře. Jest v samostatné místnosti, opatřena regály, čítárenským koutkem. Umístění jest dostačující…Fond čítá 1 209 svazků…Knihovna má okresní uznání v soutěži BVLK (Budujeme vzornou lidovou knihovnu).
Březen 1968:
Dle statistického hlášení je v místní lidové knihovně značný pokles výpůjček. Knihovnice tento pokles odůvodnila, jako všude jinde, značným počtem televizních přijímačů…

Ale konec tak dalekého vzpomínání. Od té doby jsme se dostali hodně daleko. Svět doznal velkých změn. Dobřenická knihovna rozšířila fond i služby uživatelům, byla vybavena počítači, napojena na internet a automatizovala svůj provoz. Chyběl jí prostor… A i to je dnes už vyřešeno!
Jsou místa, kde knihovna funguje dobře, kde nejen vykazují statisticky příjemné výsledky, ale kde uživatelům nabízejí i něco navíc. Místa, kam každý zajde pro knihu, informaci či jen na kus řeči. Obvykle se ukáže, že se ta místa vyskytují tam, kde mají osvíceného knihovníka. Ale to nestačí. Musí také existovat to propojení s obecním úřadem a nalezení společné řeči. Tady se to podařilo! Díky vstřícnosti obecního úřadu a jeho pochopení pro knihovnické výmysly, díky knihovnicím a jejich obětavé dřině až do noci. Hodně se toho v Dobřenicích povedlo!
Snad bych na konec mého povídání mohla ještě něco prozradit:

Ještě nikde! jsem se nesetkala s takovým osobním prožíváním tak nezáživné věci, jako je budování a stěhování knihovny. S takovým nasazením a citovým zaujetím. Je ku cti knihovnic, že tuhle knihovnu považují za člena své rodiny!
Celá akce trvala zhruba 2 měsíce. Obecní úřad obětoval větším prostorům pro knihovnu část své zasedací místnosti. O dobřenické anabázi bylo naše metodické oddělení průběžně informováno elektronickými reportážemi z místa. Až konečně 11. dubna čteme:
"Došla mi slova,
došel mi rým,
jak jenom říci Vám,
co já už vím!
REKONSTRUKCE SKONČILA!
Dobřenická knihovna
dvě oddělení má.
Milé metodky,
končí hlášení o rozšíření knihovny
a všichni se už těšíme,
jak stěhovat začneme…
Za podporu a sympatie Vám děkujeme!"

…a metodické oddělení moc děkuje Dobřenicím! Obecnímu úřadu a knihovnicím!

Tolik vzpomínka a o současnosti vás budeme průběžně informovat.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama