Listopad 2010

O životě...

24. listopadu 2010 v 16:52 | DAKO |  Toulavé myšlenky
TOULAVÉ MYŠLENKY...myšlenky...myšlenky.......
"Myšlenky jsou svobodné." M.T. Cicero.

Vůně kávy.
Stála na chodníku a znova a znova četla nápis na vývěsním štítě.
Obyčejný nápis Kavárna sem tam ozdobený kávovými zrnky.
Má, nemá? Jak je to dlouho, už ani nevěděla. Dny, měsíce? Nepočítala je.
Vstoupila. Vůně kávy a vzpomínek se spojily, zaváhala, ale přesto usedla k volnému stolu v rohu kavárny.

Pomalu se rozhlédla kolem. Stojany na časopisy stály na svém místě, pod tlumenými světly se v cukřenkách leskly stříbrné kleštičky na cukr.
Vedle u stolu se držel za ruce zamilovaný pár a hleděl si zasněně do očí, opodál starší manželé s úsměvem probírali vzpomínky na mládí a na druhé straně kavárny sedělo několik osamělých hostů. Kavárnou se tlumeně nesl hovor, ticho i smích a mísil se s aromatickou vůní kávy. Ticho, které obklopovalo její stůl, bylo hořké, hořké jako káva, kterou upíjela.
Na jazyku cítila tu hořkou chuť života, kterým na vlnách pluje minulostí přítomností i budoucností a otupěle čeká, až se hořkou řekou života dostane za řeku, odkud není návratu. Vír myšlenek přerušilo hlasité cinknutí. Obrátila se po zvuku, na stole jednoho z osamělých hostů z kleštiček klesal cukr do hrnku…vždyť mohu přece tu hořkou kávu osladit… Lehounký úsměv se jí usadil na tváři. Opět se rozhlédla pomalu kolem. Vše bylo, jak má být. Odcházela. Vůně pražené kávy se
pomalu vytrácela, ale neohlédla se. Věděla, že se vrátí. Až na rohu ulice znova pohladila očima vývěsní štít - Kavárna sem tam ozdobený kávovými zrnky.
Slovo je oděvem myšlenky". Démokritos z Abdér.

Výměna zkušeností...

20. listopadu 2010 v 8:03 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
nechanicko
logo

Setkávání knihovníků.
Knihovníci - LOGO
Bývají různá, na různých místech, krátká, několikadenní, soukromá, oficiální a některá jsou PRVNÍ! Tak jako v pátek 19. listopadu 2010 v Roudnici kde se v knihovně, v pošmourném a deštivém odpoledni, poprvé setkali knihovníci mikroregionů Nechanice a Urbanická brázda aby si předali zkušenosti i zajímavosti z činnosti knihoven a knihovníků. Vzácným hostem setkání byla starostka obce Roudnice, paní Jana Rejlová. Po úvodním vzájemném představení promítla
prezentace
roudnická knihovnice prezentaci o akcích a spolupráci knihovníků MUB, předali jsme si propagační materiály a poté se rozproudila živá debata o strastech i radostech knihovnické práce. Knihovníci se dohodli, že se budou vzájemně informovat o akcích, které jednotlivé knihovny v regionech připravují. Součástí setkání byla i prohlídka keramických výrobků, které si vyrábějí účastníci roudnické keramické dílny. Příjemné odpoledne se rychle překulilo do večera a tak knihovníci knihoven Nechanice, Mokrovousy, Boharyně, Stěžery z mikroregionu Nechanicko a Roudnice, Urbanice, Dobřenice z mikroregionu Urbanická brázda se rozcházejí se slibem, že toto setkání bylo sice první, ale určitě ne poslední!
setkání knihovníků
v Roudnici
předávání zkušeností
spolupráce
foto:DAKO
Těšíme se na další setkání.

Představuje se knihovna KRATONOHY

14. listopadu 2010 v 9:22 | DAKO |  Knihovny MUB
Motto:
Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se KNIHOVNA.
Octavio PazKnihovníci Urbanické brázdy pro vás připravili v roce 2010 seriál o knihovnách.

Knihovníci a knihovny se představují.

Postupně vám knihovníci představí sebe i své knihovny. Každý měsíc se seznámíte s jednou obecní knihovnou a její činností.
Doufáme, že navštívíte naše knihovny nejen virtuálně na webu Mikroregionu Urbanická brázda, ale i v knihovnách.
Těšíme se na Vás.
LISTOPAD - představuje se knihovna KRATONOHY
Knihovnice - Jitka Brádlová

Svoje výročí má v letošním roce i obecní knihovna v Kratonohách.
Je jí úctyhodných 90 let.
A jak to všechno začalo? 
"Na základě zákona o obecních knihovnách založena v tomto roce obecní knihovna "Jiří Volný."První knihy opatřeny darem od p. Karla Dvořáka vrchního poštmistra ve výslužbě. Do obecního rozpočtu na r. 1921 zařazena položka Kč 500,- na tuto knihovnu. (opis zápisu z kroniky z roku 1920)
Obecní knihovna "Jiří Volný" koncem roku čítá 167 přírůstkových čísel. Dle seznamu Tělocv. Jednota "Sokol" darovalo 41 číslo, p. K. Dvořák, vrch. poštmistr, 99 čísel a Učitelská jednota "Komenský" ve Lhotě p. Libč., jež se rozešla, 27 přírůstkových čísel. (opis zápisu z kroniky z roku 1921)
Na obecní knihovnu "Jiří Volný" pamatováno v rozpočtu obnosem Kč 1000,- Má do konce toho roku zařazených 184 přírůstkových čísel vázaných. (opis zápisu z kroniky z roku 1922)"
A tak by se dalo pokračovat… 
Do nově zrekonstruované knihovny v patře obecního úřadu v č.p. 31 v Kratonohách se přestěhovala knihovna na podzim roku 2002 z budovy základní školy a 13.01.2003 zahájila svoji opětovnou činnost . Veřejně přístupný internet začal být v provozu dne 24.03.2003.
Provozní dobu má každé pondělí od 13:00 do 19:00 hodin. Pro návštěvníky jsou zde i dvě místa veřejně přístupného internetu. Využívání veřejně přístupného internetu
v knihovně, je zdarma. Na základě schváleného ceníku a služeb je roční poplatek za členství pro dospělé 12,-Kč. Děti, studenti a důchodci využívají služeb knihovny zdarma. 
Stav knihovního fondu k 31.12.009 byl 2.157 svazků. Bylo registrováno 63 čtenářů, z toho 35 čtenářů do 15 let. 
Kratonohy knihovna
Když se řekne...
Akce - pro všechny
Besedy - zajímavé
Čtenáři - těším se na ně
Čtení - kdo nečte, neví, o co přichází…
Děti - pohádky
E-maily - bezva, ale někdy je jich až moc …
Fond - různorodý
Historie - zajímavá, od r. 1920
Internet -celosvětový fenomén
Kniha - potěší, poradí, pobaví po celý rok (nejen pod vánočním stromečkem…)
Knihovna - byla, je a bude
Knihovník/nice - já
Metodika - díky za ni
Návštěvníci - všichni jsou vítáni
Otázky - a odpovědi…
Počítač - když nezlobí tak to s ním jde…
Půjčování - zábava, radost
Revize - mám za sebou
Spolupráce - výborná
Statistika - nuda je…
Školní četba - všichni vědí, kde je knihovna…
Tipy - díky za ně
Vzdělávání - nutnost po celý život
Web - mnoho informací a toho času je tak málo…
Zdraví - nejdůležitější, za peníze si ho nekoupíš…
...odpovídá
Jitka Brádlová - knihovnice Obecní knihovny Kratonohy 
Kratonohy
ilustrační foto

Za poezií slov i chutí...

9. listopadu 2010 v 19:14 | DAKO |  Vzpomínání...
Vzpomínání... také se vám stalo, že vás čas (neúprosně běžící vpřed) zaskočil a najednou jste zjistili, že cosi nečekaně končí?!
Vzpomínání...přidejte se k nám, knihovnicím, a "projděte" se s námi mozaikou vzpomínek, perliček, střípků událostí, neuveřejněých (založených) příspěvků, ale i trapasů, které nás během 15 let potkaly.

Po delší době se vracím k rubrice - Vzpomínání.
Chtěla bych vzpomenout na akce či exkurze, které pro nás knihovníky metodičky KmHK během těch dlouhých let zorganizovaly, a kterých jsem se zúčastnila. Původně jsem měla v úmyslu začít vzpomínkou na nejstarší akce (pokud paměť nezradí), ale vzhledem k tomu, že jsem psala o letošní jarní exkurzi v červnu, dokončím rok 2010 a vzpomenu na exkurzi podzimní, a dokončím obrácený postup, od nejnovějších k nejstarším. Jak začít? Nikdy jsme se nenudili. Vždy jsme se dozvěděli něco nového, zažili dobrodružství, hledali poklad, pátrali po osobnostech historie, soutěžili v literárních tématech, podnikli horolezecký výstup, navštívili zajímavá místa. (Fota: dako)
Podzim - 2010
NEJEN POEZIE SLOV, ALE I CHUTÍ!

Podzimní exkurze metodického oddělení pro knihovníky nás v sobotu 9. 10. 2010
tentokrát vedla po stopách národopisce, básníka a archiváře Karla Jaromíra Erbena
a dvou nejslavnějších pochoutek z Podkrkonoší. Začněme hezky popořádku. První zastávka našeho celodenního programu je Městská knihovna Hořice. S činností knihovny nás seznámila její ředitelka, Stanislava Najmanová. Příjemně naladěni se vydáváme za první slavnou pochoutkou podkrkonoší a prohlížíme si výrobnu Hořických trubiček. O historii trubiček si můžete přečíst zde. Přesouváme se do autobusu a odjíždíme do Miletína, kde si prohlédneme rodný dům K.J. Erbena a zajímavá sklepení. Opět je pro nás připravena zajímavá soutěž a tak rozděleni do skupin na každé zastávce plníme jeden úkol. Po vyhodnocení odpovědí míříme na náměstí a v místní cukrárně kupujeme druhou slavnou pochoutku Miletínské MODLITBIČKY. Zde se dovíte, co to vlastně jsou modlitbičky.
Po propršeném týdnu nám počasí přeje, je slunečný teplý den, nálada výborná, ale stále máme v očích otázku. Bude překvapení i tentokrát? Bylo! A jaké? Podívejte se na fotoreportáž.
K. J. Erben - KYTICE - báseň POLEDNICE
...porada...
U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo,...
...Že na tebe, nezvedníku, Polednici zavolám!
...Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba;
"Dej sem dítě!"
...matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín.
Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrům dítě přimknuté:
matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě - zalknuté.
Hrál a přednášel rodinný divadelní soubor metodičky Markéty.
DĚKUJEME za krásné překvapení.


Vánoce...a zase se rozhodujeme!

4. listopadu 2010 v 8:39 | DAKO |  ankety
Vánoce se blíží pomalu, ale jistě a s nimi otázka
UPEČU NEBO KOUPÍM VÁNOČNÍ CUKROVÍ?

Pusť troubu.

Ukliď z linky umatlané skleničky, lego a papírky od bonbonů.
Připrav mísu a suroviny. Vylouskej ořechy, odměř mouku a cukr.
Vyndej z mouky puzzle.
Odežeň děti a umyj z nich mouku.
Vezmi vejce.
Podej manželovi pivo.
Vrať se, odežeň děti, vezmi hadr a utři rozbitá vejce. Vezmi jiná vejce a vyklepni je do mísy. Zvedni telefon.
Odežeň děti, zameť střepy z mísy, vytři podlahu.
Vezmi jinou mísu. Zadělej nové těsto.
Najdi rum. Odejmi rum manželovi.
Odežeň děti a umyj z nich rozpatlané kousky těsta.
Plech vytři tukem.
Podej manželovi tlačenku.
Vrať se, sundej z plechu ořechové skořápky.
Podej manželovi noviny.
Vrať se, odežeň kočku dojídající zbytky těsta. Zavolej veterináři.
Vezmi si prášek.
Umyj podlahu, stůl, židle, nádobí, ledničku, sporák, zdi, děti a kočku.
Vypni troubu, dopij rum a jdi do cukrárny pro cukroví!

z meilové pošty