Srpen 2010

Pozvánka na autorské čtení.

26. srpna 2010 v 18:51 | DAKO |  aktuality
Knihovna - Hradec Králové
KmHK Vás zve na literární pořad
SMUTNÁ, BRAUNOVÁ
1. září - středa v 17,00 hodin, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177

Na city zabrnkají herečka Jitka Smutná a spisovatelka Petra Braunová. Hudebně-literární
pořad provede návštěvníky kontroverzní knihou P. Braunové Kalvárie. Vstupné 20,- Kč
KALVÁRIE PETRY BRAUNOVÉ
Autorské čtení a beseda s jednou z nejpopulárnějších českých autorek současnosti. Petra
Braunová je známá především jako spisovatelka knih pro děti, ale v posledních letech vydala
několik titulů pro dospělé čtenáře často s velmi kontorverzními tématy. Jestli vás zajímá
cokoli o autorčiných knihách i o ní samotné, přijďte se jí zeptat osobně.
autorské čtení

Představuje se knihovna SYROVÁTKA

17. srpna 2010 v 17:40 | DAKO |  Knihovny MUB
logo
Motto:
Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se KNIHOVNA.
Octavio PazKnihovníci Urbanické brázdy pro vás připravili v roce 2010 seriál o knihovnách.

Knihovníci a knihovny se představují.

Postupně vám knihovníci představí sebe i své knihovny. Každý měsíc se seznámíte s jednou obecní knihovnou a její činností.
Doufáme, že navštívíte naše knihovny nejen virtuálně na webu Mikroregionu Urbanická brázda, ale i v knihovnách.
Těšíme se na Vás.
SRPEN 2010 - představuje se knihovna SYROVÁTKA
Knihovnice - Alena Kakrdová

Jmenuji se Alena Kakrdová, druhým rokem studuji pedagogickou fakultu na Technické Univerzitě v Liberci. V knihovně, kterou vám nyní představím, pracuji od roku 2009. Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu v Syrovátce, čp. 69. V roce 2001 získala Ministerstvem kultury osvědčení o zápisu do evidence knihoven.V roce 2006 proběhla oprava budovy Obecního úřadu, při kterém byly provedeny i opravy v knihovně. V současné době má knihovna v knihovním fondu téměř 800 vlastních knih, dalších několik set je zapůjčených v rámci výměnných souborů ze Střediskové knihovny města Hradce Králové. Výměna knih probíhá zhruba 2-3 ročně. V knihovně je používán pro evidenci knižního fondu počítačový program Lanius.V roce 2010 navštěvuje knihovnu téměř 40 čtenářů, z nichž mají největší zastoupení děti do 15 let.Knihovna je v provozu každý týden, a to v neděli od 16hod - 18hod. V knihovně je možnost využívat bezplatně veřejný internet.
knihovna
knihovna Syrovátka   Když se řekne...
Akce - Knihovna města Hradec Králové
Besedy - Knihovna města Hradec Králové
Čtenáři - přes 40 návštěvníků
Čtení - získávání informací
Děti - největší zastoupení návštěvníků knihovny
Fond - 800 vlastních knih
Historie - r. 2001 osvědčení o zápisu do evidence knihoven
Internet - knihovna nabízí bezplatně pro veřejnost
Kniha - nejčastěji půjčovaná sága Stmívání
Knihovna
- Obecní úřad Syrovátka
Knihovník/nice - Alena Kakrdová
Metodika - proškolení knihovnice
Návštěvníci - zastoupení všech věkových kategorií
Otázky - větší propagace knihovny
Počítač - evidence knih a veřejný internet
Půjčování
- evidence v programu Lanius

Revize
- červen 2008, jednou za 5 let

Spolupráce
- Knihovna města Hradec Králové
Statistika - největší zastoupení mezi čtenáři jsou děti
Školní četba - často využívaná
Tipy - časopis BIBLIO
Vzdělávání - velké zastoupení naučné literatury
Zdraví - cyklovýlety v rámci Urbanické brázdy
... odpovídá knihovnice
Alena Kakrdová - knihovnice obecní knihovny Syrovátka
knihovnice

Webarchiv v Národní knihovně

15. srpna 2010 v 15:31 | DAKO |  zajímavosti
Národní knihovna

Co je WebArchiv?

...WebArchiv je digitální archiv "českých" webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Pro archivaci webu jsou využívány nástroje vyvinuté organizací Internet Archive, resp. konsorciem IIPC (International Internet Preservation Consortium). Od roku 2007 je členem IIPC i WebArchiv... http://www.webarchiv.cz/

Zajímavé čtení:  http://www.cechoaustralan.com/  ČECHOAUSTRALAN - KRAJANSKÝ LIST

Nalezeno v časopise...aneb

5. srpna 2010 v 15:06 | DAKO |  zajímavosti
LÁSKA KVETE V KAŽDÉM VĚKU !
zapomenutý vzkaz
...láska...

Zlepší vám knihy náladu?

2. srpna 2010 v 14:36 | DAKO |  ankety
Máte splín, prší, je horko....
..."Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa".
Mauriac