Červenec 2010

Představuje se knihovna DOBŘENICE.

16. července 2010 v 15:35 | DAKO |  Knihovny MUB
Motto:
Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se KNIHOVNA.
Octavio PazKnihovníci Urbanické brázdy pro vás připravili v roce 2010 seriál o knihovnách.

Knihovníci a knihovny se představují.

Postupně vám knihovníci představí sebe i své knihovny. Každý měsíc se seznámíte s jednou obecní knihovnou a její činností.
Doufáme, že navštívíte naše knihovny nejen virtuálně na webu Mikroregionu Urbanická brázda, ale i v knihovnách.
Těšíme se na Vás.
ČERVENEC 2010 - představuje se knihovna DOBŘENICE
Knihovnice - Jindřiška Špalková v roce 2009 a 2010

Dnes se představuje Obecní knihovna DOBŘENICE.
Knihovna byla založena v roce 1913 Ústřední maticí školskou, a to sbírkou. Umístěna byla v zadní místnosti obecního úřadu v domě č. 43. Knihovna nepřestala pracovat ani za okupace, i když přece jen omezeně. V roce 1940 musely být z knihovny vyřazeny některé knihy a odevzdány okresním úřadům. Čtenáři jich však většinu poschovávali v soukromí a zachránili je tak před zničením. V roce 1947 je, mimo jiné, jednáno na národním výboru o znovuotevření knihovny. Knihovna se ještě několikrát stěhovala a po rekonstrukci budovy MNV v roce 1972 byla knihovna přemístěna do nově upravené místnosti, kde sídlí dodnes.
V únoru roku 2005, po schválení finančních prostředků a místa pro nové dětské oddělení obecním úřadem, byla zahájena adaptace knihovny. Odborné práce byly skončeny 6. dubna a dokončovací práce, úklid, stěhování knih a výzdoba, 15. května 2005. Rekonstrukce knihovny se zúčastnili nejen odborní pracovníci, ale i čtenářky, které pomáhaly s úklidem a stěhováním bez ohledu na čas, věk a osobní volno.
Nové dětské oddělení bylo slavnostně otevřeno 19. května 2005.
Obecní knihovnu najdete v budově obecního úřadu na čísle popisném 10 zhruba uprostřed obce.
Knihovnu převzala od 1. 1. 2009 paní Jindřiška Špalková a to od paní Danuše Kolářové a paní Květoslavy Juríčkové, které danou knihovnu vedly úspěšně dlouhé roky.
Knihovna má v současnosti oddělení pro dospělé i dětské čtenáře, jimž může nabídnout přibližně 6000 knih ve volném výběru a výměnné soubory ze střediskové knihovny v Hradci Králové. Nabídnout může nejen knihy, ale i internet zdarma, na jehož stránkách si mohou jak návštěvníci, čtenáři, ale i děti nalézt potřebné informace. S knihovnickými pracemi mi pomáhá knihovní program Clavius, který byl instalován v září roku 2009.
Přestože nás navštěvují převážně dospělí čtenáři, ráda bych zde uvítala více dětských čtenářů, kterých je bohužel poskrovnu. Je to velká škoda, protože je v knihovně pro ně dostatek pěkných dětských knih. Občas sem zabloudí starší školáci a středoškoláci a to zejména, pokud potřebují povinnou četbu. Knihovna se zúčastnila akce, Sběr dioptrických brýlí pro Afriku.

V roce 2008 - získala knihovna ZVLÁŠTNÍ CENU, ve 4. ročníku soutěže "...web sem, web tam..." o nejlepší webovou stránku knihoven na Královéhradecku v kategorii Šablona webu.
V červenci 2008 - zahájil činnost Blog knihovny - ČÍTÁRNIČKA KNIHOVNY.
V březnu 2009 - získal web Obecní knihovny Dobřenice v internetovém hlasování 9. místo a v kategorii obcí do 5. tisíc obyvatel - 3 místo soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny BIBLIOWEB 2009. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval jubilejní desátý ročník (potřetí pod záštitou Asociace krajů České republiky).
V roce 2009 - přešla knihovna na novou verzi šablony, kterou provozuje na vlastním serveru Knihovna města Hradce Králové, s názvem - KLUBOVNA KNIHOVNY.
V roce 2010 - v 6.ročníku soutěže "...web sem, web tam"... obdržela knihovna a k n i h o v n i c e D. Kolářová za své WEBY ocenění nejlepší knihovnický administrátor okresu v kategorii neprofesionální knihovny.
Knihovna po rekonstrukci.


Když se řekne...

Akce - v roce 2009 jsme, v knihovnách Mikroregionu Urbanická brázda, uspořádali
sbírku nepotřebných dioptrických brýlí pro Afriku.
Besedy - zatím jsem žádnou neorganizovala.
Čtenáři - malí, dospělí, příjemní, milí, nepořádní - prostě lidé z masa a kostí, kteří projevují zájem o knihy.
Čtení - oblíbená činnost, kterou ráda provozuji ve volném čase. Čtení nejen knih, ale i časopisů a novin.
Děti - bohužel, do knihovny jich v současné době moc nezavítá.
E-maily - spojení se světem kamarádů a příbuzných. Vyřizování povinností rychlejší cestou.
Fond - celkový počet knih v knihovně.
Internet - pokladnice informací z domova i ze světa.
Kniha - stále ještě nejmilejší dárek pod vánočním stromečkem, ale i k jiné příležitosti.
Knihovna - od ledna minulého roku moje odpolední středeční pracoviště
Knihovník/nice - průvodce knihovnou a světem knih.
Metodika - pomoc z knihovny v Hradci Králové.
Návštěvníci - nejen čtenáři malí a velcí, ale i lidé, které přijdou na internet do knihovny.
Otázky- všetečné dotazy lidí.
Počítač - moje celoživotní vzdělávání.
Půjčování - středa odpoledne, komunikace se čtenáři a návštěvníky knihovny.
Revize - tu jsem naštěstí v knihovně nezažila, protože jsem knihovnu přebrala právě po revizi.
Spolupráce - pomoc od ostatních knihovníků v mikroregionu.
Statistika - ne příliš zábavná činnost, ale potřebná, hlavně pro metodiku.
Školní četba - sláva, už ji mám za sebou.
Tipy- dobré rady od návštěvníků a tipy čtenářů na dobré čtení.
Vzdělávání - v současné době celoživotní nutnost.
Web - informace, rady, tipy, zajímavosti, události …
Zdraví - to nejcennější v životě člověka.
...odpovídá knihovnice
Jindřiška Špalková - knihovnice obecní knihovny Dobřenice v roce 2009 a 2010

Knihovnice nejen za výpůjčním pultem aneb...

15. července 2010 v 7:35 | DAKO |  akce
...jak jsem "šla"...BĚH PRO ŽIVOT 2010
V sobotu 19. června ráno sice nepršelo, ale bylo zamračeno a zima. Ani jedenáctá nerozhodla a tak jsem s obavami vyjížděla na cestu do Pardubic, abych se zúčastnila akce - Běh pro život. Cesta vlakem proběhla hladce a úderem 13. hodiny se registruji. Neprší. Dostávám startovací číslo - 4 887-, tričko a to nejdůležitější, vodu. Do startu, který je stanoven na 15.00
startovní číslo
 probíhají doprovodné programy. Pro děti, trampolína, skákací hrad, horolezecká stěna, různé soutěže a dospělí se pohupují v rytmu doprovodné hudby. Lidí přibývá, nálada je výborná. Těsně před startem se rozcvičujeme pod vedením odborné lektorky a po hromadném odpočítávání ve stanovenou hodinu vybíháme. Svítí slunce. Poctivě proběhnu pod startovní bránou a přecházím na chůzi. Utěšuje mne, že je nás takových více. Na trase dlouhé 4 km, startovní pole vytvořilo dlouhého hada, jehož hlava byla již dávno v cíli, když jeho konec byl ještě někde na druhém kilometru. Vedla parkem okolo pardubického zámku i krásným středem města. Doběhli, došli, dojeli všichni a
...došla jsem...
medaile v cíli nás neminula. Cíl jsem opět poctivě proběhla a byla dekorována. Jaký blažený pocit!A pak ještě ovocná a sladká tečka na doplnění energie, jablíčka, banány, koblihy, vystoupení hudební kapely a báječné odpoledne, Běh pro nadaci KRTEK na podporu dětské onkologie, pomalu končí. Nepršelo! Cesta domů se mi zdála poněkud delší.

Že by únava :-) ?

Úplně z jiného "soudku" III aneb "CHRTI v NOUZI"!

12. července 2010 v 12:09 | DAKO |  ...z jiného "soudku"!
CHRTI V NOUZI !
Adopce chrtů je jejich šancí na život.
chrti v nouzi
Proč chrti v nouzi?

...Co nás ale trápí denně, je skutečnost, že pejsků, kteří trpí a umírají je ve Španělsku a Irsku (a samozřejmě i jinde, v Řecku, Turecku, ...) obrovská spousta. Jen v Irsku zahyne ročně několik tisíc poměrně mladých chrtů (ve věku 3 až 4 let - normálně by se dožívali 12 až 13 let) jen proto, že už se nehodí pro závody, nebo se z různých důvodů ani závodů nikdy nezúčastnili....

Více se o Programu adopce chrtů ohrožených smrtí nebo strádáním v zemi jejich původu (greyhound a lurcher, španělský galgo a podenco)

dovíte na webových stránkáchProvozovatelem projektu je občanské sdružení MÖBIUS.

Máte rádi pejsky?
Chcete pomoci?
Nevíte jak?
Jedním ze způsobů, jak pomoci chrtům v nouzi je šíření informací o možnostech jejich adopce či zakoupit Brožuru -
Péče o greyhounda

propagační letáček
kniha

Děkujeme jak za návštěvu Čítárničky tak i webu Chrti v nouzi.
Materiály volně k šíření
pomoc
pes přítel člověka

chrti v nouzi
"Po stopách" knihoven aneb knihovníci v pohybu.

9. července 2010 v 17:44 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Cyklistický výlet knihovníků - MUB 2010
Motto:

Knihovnice, "šedé myšky" ?!
To už dávno neplatí!
Sportovci jsme přece všechny
co na kolech uhání!
Provětráme hlavu, "faldy",
opečeme buřtíky,
a vrátíme se zase rády
zpátky mezi regály!
Přes knihovny bydžovského regionu až na Loučnou Horu.
Sobota 3. července 2010. Cyklistický seriál "Po stopách knihoven" pokračuje třetím ročníkem (o druhém ročníku si přečte zde). Cílem
Kostel - Loučná Hora
knihovnického peletou je obec Loučná Hora a prohlídka tamějšího pozdně barokního roubeného kostela Sv. Jiří ze 14. století. Letošní výlet zahajujeme v Obecní knihovně Obědovice a po prohlídce polyfunkčního domu S. Vavřince kde sídlí a po nezbytných přípravách se scházíme na startu. Na trasu 46 km vyjelo do tropického vedra celkem 16 účastníků. Z místa startu vyjížděli všichni s úsměvem, okolo deváté bylo ještě přijatelně, navíc akce není žádným závodem, ale vzájemným setkáním i poznáváním jiných knihoven. Během cesty jsme si prohlédli Infocentrum v knihovně Nový Bydžov, seznámili se s knihovnou ve Skřivanech a na zpáteční cestě jsme si prohlédli maličkou, ale útulnou knihovnu v Měníku. Úsměv a dobrá nálada nás neopouštěla, neboť polední žár jsme přečkali dílem prohlídkou kostelíka a dílem na pikniku pod rozložitou korunou kaštanu. Celou cestou nás provázel a náladu vylepšoval Saturnin!
knihovnice
Březen - měsíc čtenářů
V letošním roce byl měsíc Březen nazván Měsícem Čtenářů. V loňském roce v akci České televize "Kniha mého srdce" vítězí Saturnin Zdeňka Jirotky a proto jsme připravili, nejen pro knihovníky veřejné čtení v knihovnách i na všech zastávkách. Razítka, podpisy, účtenky jsme shromažďovali na itinerář ozdobený logem měsíce. Předčítala a čtení v obědovické knihovně zahájila knihovnice Martina Klapková. Celkem nám přečetla 25 stránek ve dvou knihovnách a na dvou zastávkách pod širým nebem.
knihovníci a hosté
Do cíle v Kosičkách dojeli všichni. Přece jen mírně unavení sesedáme z kol a těšíme se na opékání buřtíků u táborového ohně. Ale ještě před tím se loučíme se Saturninem poslední kapitolou.  
...už se pečou...
3x NEJ...třetího ročníku
Nejvíce účastníků - 19
Nejmladší účastník - M.Novotný 13 let
Nejstarší účastnice - O.Široká 71 let
Zajímavosti z peletonu.
Čestní hosté peletonu - B.Blažková - šéfredaktorka zpravodaje U NÁS - SVKHK
Mgr.L.Antošová Václavíková - ředitelka KmHK
Z.Pavlíček - starosta obce Obědovice
Vedoucí peletonu - I.Novotná - knihovna Roudnice
¨ Doprovodné vozidlo řídila a zásobování zabezpečovala I. Halbrštátová - knihovna Libčany
¨ První pomoc poskytovala členka Červeného kříže M.Klapková - knihovna Obědovice
¨ Servis kol zajišťoval Ing.P. Klapka - knihovna Obědovice
¨ Závěrečné posezení v cíli zajistila K.Hubertová - metodička KmHK
¨ Peleton doplnily  - vz. K.Juríčková - knihovna Dobřenice
-  D.Kolářová - knihovna Hradec Králové
- Hosté - Roudnice, Obědovice, Hradec Králové, Kratonohy, Dobřenice-celkem 14
Dojmy cyklistů - spokojenost, pohoda, pojedu příště...? URČITĚ!!!!
- jeden negativní ohlas na výběr a délku trasy a počet zastávek
Fotodokumentace - D.Kolářová, I.Halbrštátová
Doufáme, že základy dlouholeté tradice společných cyklovýletů jsou založeny, že budou dále pokračovat, že se cyklistický peleton bude rozšiřovat a cyklisté zlepšovat!
Start - Obědovice
 Vyjíždíme v 9.00 hodin z Obědovic.
Start - knihovníci a hosté
Do cíle v  Kosičkách jsme dorazili v 18.15 hodin
Peleton v cíli
Knihovníci v cíli
TĚŠÍME SE NA VÁS PŘÍŠTĚ...
---zase za rok...

Záhada minulosti...?

1. července 2010 v 16:11 | DAKO |  Vzpomínání...
Vzpomínání... také se vám stalo, že vás čas (neúprosně běžící vpřed) zaskočil a najednou jste zjistili, že cosi nečekaně končí?!
Vzpomínání...přidejte se k nám, knihovnicím, a "projděte" se s námi mozaikou vzpomínek, perliček, střípků událostí, neuveřejněých (založených) příspěvků, ale i trapasů, které nás během 15 let potkaly.

Po delší době se vracím k rubrice - Vzpomínání.
Chtěla bych vzpomenout na akce či exkurze, které pro nás knihovníky metodičky KmHK během těch dlouhých let zorganizovaly, a kterých jsem se zúčastnila. Původně jsem měla v úmyslu začít vzpomínkou na nejstarší akce (pokud paměť nezradí), ale vzhledem k tomu, že poslední exkurze proběhla v červnu letošního roku a dojmy jsou čerstvé, budu postupovat obráceně, od nejnovějších k nejstarším. Jak začít? Nikdy jsme se nenudili. Vždy jsme se dozvěděli něco nového, zažili dobrodružství, hledali poklad, pátrali po osobnostech historie, soutěžili v literárních tématech, podnikli horolezecký výstup, navštívili zajímavá místa.
JARO - 2010
ZÁHADA MINULOSTI BA I PŘÍTOMNOSTI...
Na sobotu 12. června 2010 připravilo metodické oddělení KmHK pro knihovníky malých knihoven exkurzi po stopách knihovníka Muzea Království českého, žáka a následovatele J. Dobrovského,
významného slavisty a objevitele Rukopisu královédvorského (1817) Václava Hanky a samozřejmě nejen to …
Celodenní program jsme zahájili návštěvou Obecní knihovny Žíželeves kde nás uvítala a s činností knihovny seznámila knihovnice Helana Pavlíková. Další zastávkou byla rodná obec Václava Hanky, Hořiněves. Z obecní knihovny, kterou nám ukázala knihovnice Radmila Kozáková, zajímavá byla různá vydání královédvorského rukopisu, jsme přešli do rodného domu Václava Hanky kde jsme se zúčastnili besedy o jeho životě a díle.

Nejprve nás průvodkyně muzea Hankův dům v Hořiněvsi paní Irena Rybářová seznámila s historií muzea a poté starostka obce Jana Kuthanová zahájila vlastní besedu. O Václavu Hankovi a královédvorském rukopise přednášel doc.PhDr. Vladimír Koblížek, PhD. z UKH, ředitelka Knihovny města Hradce Králové Mgr. Lenka Václavíková Antošová a hosté z Prahy.
Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský představují významné památky středověké
české literatury. O pravost Rukopisů se vede spor prakticky od doby jejich objevení. Rukopis královédvorský byl objeven 16. září 1817 Václavem Hankou ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové. Dnes je uložen v oddělení rukopisů a vzácných tisků Knihovny Národního muzea v Praze pod sign. 1Ab6. Celé problematice se systematicky věnuje Česká společnost rukopisná. Zajímavá beseda končí, loučíme se s milými hostiteli a, protože je poledne, přesouváme se do místní hospůdky a po výborném obědě pokračujeme v cestě do Dvora Králové nad Labem. Přivítala nás ředitelka
Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové n.L. Marta Staníková a provedla nás knihovnou. A bylo se na co dívat. Oddělení pro dospělé, hezké dětské oddělení, studovnu a čítárnu, moderně
vybavené hudební oddělení a internet pro veřejnost, dílnu knihovny s vypalovací pecí na keramiku, zajímavou internetovou kavárnu a útulnou literární čajovnu, kde si opravdu můžete objednat čaj.
Po prohlídce knihovny jsme se přesunuli do kostela sv. Jana Křtitele kde jsme nejdříve vystoupali až do zvonice abychom poté sestoupili do kobky kde byli
rukopisy objeveny. Trochu unaveni se vracíme do čajovny v knihovně napnutí jaká soutěž je pro nás připravena. Úkol je zadán - složit ze slov sloku baladické písně Jelen, která je součástí rukopisů. Čtyři skupiny dostávají svoje slova a pracují samostatně. A výsledek našeho snažení? Vytvořili jsme "nový text"!

Fota: dako
Odpočinutí a v dobrém rozmaru děkujeme a loučíme se s paní ředitelkou a vydáváme se k autobusu na smluvené místo. Nebyl tam! Čekáme a čekáme...řidič se neozývá, nezbývá než ...
...volání o pomoc...
...naše metodička Katka odjíždí...
...vrátí se nám...?
...vrátila se...
...pomohli a odjíždějí...
a...?...autobus přijíždí...!
A tak i my, plni dojmů, odjíždíme.
Co dodat?
Další, příjemně strávená sobota je sotva za námi a přesto se všichni těšíme na nová dobrodružství na cestách za poznáním, které pro nás NAŠE metodičky připraví.
Děkujeme.
A něco navíc? Bylo či nebylo.....