Březen 2010

Knihovnické jarní rozjímání aneb cestování v čase.

31. března 2010 v 16:57 | DAKO |  cestování
Jarní vzpomínání...

JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA

Jaro. Bílé, zelené, červené, hnědé, modré, duhové… Městské parky pomalu ožívají, osychající lavičky a první teplé sluneční paprsky lákají k posezení. Nastává hemžení. Školáci, předškoláci, kluci a holky vyvíjí horečnou činnost. Hledá se doma, hledá se v parku, u vybraného místa stojí hlídky. Vybírají se ti nejzkušenější a jsou pověřeni těžkým úkolem.Vyhloubit důlek! Správně hluboký, správně široký. Ano, Jaro je zpět a s ním i kuličkovaná, cvrnkaná, kuličkové závody.
Nalezené hadrové pytlíčky stahované tkaničkou jsou podrobeny kontrole, barevné kuličky spočítané, zásoby doplněné a loňské výhry skleněných duhovek roztříděné podle velikostí. Chvilka pošťuchování, bude se hrát cvrnkaná nebo kuličkovaná s rozhozem, kdo s jakou barvou, zopakovat pravidla a může se začít. Babičky a dědouškové vyhřívající se s rukama v klíně na lavičkách tiše čtou v knize života a neruší je ani halas mládeže. Tatínkové a maminky klidně čtou své noviny a knihy protože vědí… Vědí, že v této jarní době se nemusí o své děti strachovat. Důlky jako magnety drží děti u sebe. Ale jen tak dlouho než Jaro, to neposedné jaro rozkvete a nabídne nová barevná dobrodružství. Zatím však hliněné kuličky i duhové skleněnky září ve zlatém slunci stejně jako září vzpomínky…

Která postava je vám nejbližší?

25. března 2010 v 21:17 | DAKO |  ankety
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Čteme nejen v Březnu

Kniha je závislost na celý život!

popelka
babička

Četba jsou otevřené dveře do kouzelného   světa.

Mauriac.

Vinetou
Harry Potter 
Saturnin
               Zkusme si vybrat.

Březen - Noci s Andersenem.

22. března 2010 v 12:31 | DAKO |  akce
Letošní Březen - měsíc čtenářů ukončí 10 jubilejní pohádková
NOC S ANDERSENEM
Noc s Andersenem
V PÁTEK 26. BŘEZNA 2010.
Organizátoři z Klubu dětských knihoven SKIP ČR opět připravili společné oslavy výročí narození Hanse Christiana Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy.
Noční čtení pohádek proběhne ve veřejných i školních knihovnách, družinách, mateřských, základních i středních školách, v Českém rozhlase v Praze.
Všude tam si v pátek 26. 3. 2010 připomenou také 100. výročí narození Františka Hrubína a 200. výročí Karla Hynka Máchy.

Představuje se knihovna LIBČANY.

15. března 2010 v 4:45 | DAKO |  Knihovny MUB
Motto:
Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se KNIHOVNA.
Octavio Paz

Knihovníci Urbanické brázdy pro vás připravili v roce 2010 seriál o knihovnách.

Knihovníci a knihovny se představují.

Postupně vám knihovníci představí sebe i své knihovny. Každý měsíc se seznámíte s jednou obecní knihovnou a její činností.
Doufáme, že navštívíte naše knihovny nejen virtuálně na webu Mikroregionu Urbanická brázda, ale i v knihovnách.
Těšíme se na Vás.
BŘEZEN 2010 - představuje se knihovna LIBČANY
Knihovnice - Ilona Halbrštatová

Knihovna se v létě roku 1996 přestěhovala z nevyhovující místnůstky na Obecním úřadě (knihovnici zde byla po dlouhá léta p. Soňa Nováková) do nové budovy Základní školy v Libčanech, do 2. Patra. Vchod do knihovny je samostatný, z tzv. atria. Přemístěním knihovna získala velmi pěkné a velké prostory. Při stěhování knihovny se spojil knihovní fond obecní knihovny a školní knihovny. Tento spojený fond využívají jak žáci ZŠ, tak i obyvatelé Libčan.
V pondělí 12,30, - 13,30 hod. je otevřená školní knihovna - knihovnice p. učitelka Hana Hanušová
( v současné době na mateřské dovolené, zastupuje ji p. učitelka Renata Jirsová).
V pátek 17.00-19.00hod je otevřena obecní knihovna- knihovnicí je zde Ilona Halbrštatová.
V roce 1998 byl pořízen do knihovny první počítač a knihovní program Lanius - všechny
knihy byly uloženy do počítače, tím byl zahájen automatizovaný výpůjční
systém ( ustoupilo se od sáčkového systému). Poté byl v knihovně zřízen Internet pro veřejnost. V r. 2007 byl zastaralý program nahrazen novějším programem Clavius a podařilo se získat grant na nákup nového PC. V následujícím roce 2008 opět knihovna uspěla se žádostí o grant a tak mohla zakoupit nový výkonnější počítač pro veřejnost a tiskárnu. V r. 2009 byl do knihovny pořízen veřejně přístupný internet s možností bezdrátového připojení Wi - Fi. Internet je bezplatný.
Knihovna je pomyslně rozdělena na 4 oddělení (dospělé, dětské, naučné a čítárnu). Dospělé oddělení má dřevěné regály (nově natřeno r. 2010) a knihy jsou řazeny dle příjmení autorů. Dětské oddělení je vybaveno kovovými regály červenobílé barvy, knihy jsou v policích srovnané dle autorů a značeny dle věkových skupin. Naučná literatura není rozdělena dle věku, je v kovových červenobílých regálech a je řazena podle odborů (MDT třídníku: 0 - 9). Do toho oddělení se v roce 2009 dokupovaly další nové regály. Čítárna je vybavena 12 pracovními stolky se židličkou (též slouží k výuce v ZŠ) a televizí s videem. V každém oddělení je stůl se 4 křesílky.
Knihovna má svůj vlastní knihovní fond, který se stále doplňuje!!!
Dále využívá možnosti vypůjčení knih z hradecké střediskové knihovny tzv. "výměnných souborů". Tyto knihy jsou umístěny na samostatných regálech a jsou jak pro dětské, tak pro dospělé čtenáře. Knihovna nabízí k zapůjčení 9 titulů časopisů. Roční registrace čtenářů je zdarma!!!
Knihovna pro nejmenší čtenáře pořádá 2x do roka osvědčenou akci, na jaře "Probouzení broučků" a na podzim "Uspávání broučků".
Dále vznikla úžasná spolupráce Obecního úřadu s dětmi z 1. třídy. Začátkem školního roku přijde dětem přečíst pohádku do knihovny p. starosta a na oplátku děti před letními prázdninami navštíví p. starostu na OU a pochlubí se, jak už umí číst oni!Když se řekne...


Akce
- pro děti a čtenáře
Besedy - se spisovateli, s cestovateli
Čtenáři - slušní i nároční
Čtení - nutné
Děti - nečtou
E-maily - kontakt s lidmi (s knihovníky, s přáteli)
Fond - rozmanitý, srovnaný v policích
Historie - historické romány
Internet - najde co hledám a taky požírač času!
Kniha - radost, nová voní, jezdí se mnou na dovolenou, vždy ji mám na nočním stolku J
Knihovna - hlavně půjčuje knihy, ale ne jen to…
Knihovník/nice - šedá myška v plášti s brýlemi
Metodika - řídí, informuje, radí
Návštěvníci - v knihovně jsou vítáni
Otázky - odpovědi (třeba v knize)
Počítač - pomocník
Půjčování - knih
Revize - vyčistí fond
Spolupráce - s jinými knihovnami, s knihovnicemi
Statistika - nuda je, má však cenné údaje
Školní četba - povinnost
Tipy - na pěknou knihu
Vzdělávání - je stále potřeba, nebráním se mu
Web - knihovní už mám, uf…
Zdraví - slouží
...odpovídá knihovnice
Ilona Halbrštatová - knihovnnice obecní knihovny Libčany

O Čase...

13. března 2010 v 9:11 | DAKO |  Toulavé myšlenky
TOULAVÉ MYŠLENKY...myšlenky...myšlenky.......
"Myšlenky jsou svobodné." M.T. Cicero

...o Čase a zálibách.
Čas je jedna ze základních věcí v lidském životě. Umíme s ním zacházet nebo nám určuje tempo, které má daleko k naší představě harmonického času? Toť otázka!
Jak využít čas, aby se dostalo na všechny záliby, či koníčky? Jak skloubit zaměstnání, staré záliby s novými a "nezapomenout pro nové na staré"?! Možná řeknete dobře zorganizovat. Má to ovšem jeden háček. Člověk musí také někdy spát. Zdá se, že s přibývajícím věkem, jak nás nové technické vymoženosti překvapují, namátkou - PC, digitální fotoaparáty, blogy, webové stránky, přibývají i nové záliby, ale kde najít čas abychom nešidili ty celoživotní! Knihy, houbaření, kolo, vodu, hudbu, fotografování, křížovky? Některou oželet? Těžko. Tak co s tím. Čas kdy bylo možné hltat knížku jedním dechem celou noc je nenávratně pryč. Došlo na cesty vlakem, čekárny, fronty, dovolené, schovat se s knihou před návštěvou, to lze. Psát v dopravních prostředcích jde hůře, řešení? Luštění na počítači, ano nějaký čas získán. Možná, nezkoušet všechno. Ale když těch lákavých novinek je tolik! PC, nejdříve nesmělé seznamování v zaměstnání a později, pomaloučku, ale nezadržitelně se stává součástí domácnosti. Jak odolat, když je potřeba naučit se ovládat a zpracovávat fotky z digitálního fotoaparátu? Hledám pomoc na PC, najdu ji díky lidem, kteří umí a neváhají poradit ostatním - Slabikář pro malé i velké digitální fotografy.
Nastudovat a vyzkoušet a čas již neutíká, ale pádí. A další lákadla? Webové stránky knihovny, velká neznámá, ale co to zkusit? Ano, pokus omyl - omyl pokus. Co tomu říká čas? Pádí tryskem! A co může znamenat slovo blog, slovo, o jehož významu jsem nechtěla nic slyšet, ale které se najednou ozývá ze všech stran? A ejhle, vlastní blog je "na světě", zaplňuje se, pravda, ale! Venku je ideální počasí na kolo či koupaliště jenže zrovna se zrodil nápad na další článek. Co vybrat? Vyjížďku? Co když zapomenu! Kolo a plavání odložit na dovolenou doufajíc, že počasí bude milosrdné? Ne, zapsat nápad (do počítače), vzít kolo, fotoaparát a vyrazit. Ovšem odložit houbaření když rostou, nelze v žádném případě! Čas nemilosrdně ukrajuje z noci a krátí spánek. A hudba? Jako kulisa u PC, možná někdy, ale nenahradí ničím nerušený zážitek z poslechu vážné hudby z databáze Naxos Music Library. Řešení se nabízí, využít zimní období. Možná bych měla nazvat dnešní článek "O čase a o ALE". Nemyslím si, že nemám organizační talent, ale přesto čím dál víc nabývám dojmu, že nejsem pánem svého času.
"Zvykli jsme si říkat: ,Čas letí,. Čas však není, pohybujeme se my."
Talmud.

Slovo je oděvem myšlenky". Démokritos z Abdér.

Co to je BiblioHelp?

5. března 2010 v 7:56 | DAKO |  zajímavosti
BIBLIOHELP SE PŘEDSTAVUJE
Knižní portál - léčba knihou
Zdroj - internet
Dostali jste se do tíživé životní situace?
Potýkáte se s vlekoucími se problémy, nejistotou, úzkostí, těžkým onemocněním či s handicapem? Chtěli byste pomoci sobě nebo svým blízkým, ale nevíte jak?
Poradíme vám. Stačí nahlédnout do obsahu knižního portálu BiblioHelp a "vybrat si sami léčbu zdarma". Web, který je vytvořen za účelem zpřístupnění knižních titulů z oblasti biblioterapie (léčba knihou), nasměruje každého tápajícího čtenáře-klienta - pomůže mu zorientovat se ve svém trápení a nabídne mu pomoc. Uživatelem webu nemusí být "pouze" psychicky či fyzicky handicapovaný klient, ale může to být kdokoliv z nás. Čtenář-uživatel zde najde čtyři základní kategorie knih, které obtíže rozdělují na 1) Psychické problémy, 2) Fyzické problémy, 3) Sociální problémy a životní situace a 4) Terapeutická praxe.

Aby portál nabízel to nejprospěšnější z každé oblasti, opírali se tvůrci projektu (studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví v Brně) o konzultace s odborníky z široké škály pomáhajících profesí (psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, sociální pracovníci, speciální pedagogové, duchovní, též knihovníci a další). Na webu je zastoupena jak beletrie (romány, povídky, příběhy z klinické praxe, ...) tak literatura naučná (poradenské a populárně-naučné publikace, monografie, eseje, ...) a na své si mohou přijít i milovníci poezie.

Knihy na webu jsou určeny široké veřejnosti pro jakoukoliv věkovou kategorii čtenáře - pro děti, mládež, dospělé čtenáře i pro seniory. Horkou novinkou je nová sekce knih zvaná Pohádkoterapie! Oč se jedná? Jde o terapeutickou práci s pohádkou, která přináší dětem úlevu v jejich bolestech (rodinná či sourozenecká traumata, zakoušené strachy z nového nebo neznámého prostředí, zaužívané zlozvyk, ...). Při výběru té správné pohádky se lze orientovat též podle věku dítěte (předškolní věk, mladší a starší školní věk). Každá kniha z Pohádkoterapie obsahuje metodický návod, jak s textem pracovat (viz např. kniha Broučci). Knihy se mohou stát pomocníky nejenom v rodině, ale lze je využít i při práci s dětmi jak ve školním zařízení, tak i v knihovně v rámci knihovnických besed apod.

A nakonec ještě pár slov k vyhledávání. Kromě uvedených kategorií lze knihy vyhledávat přes takzvané Rychlé odkazy (filtrování titulů dle věku, žánru, pohlaví, dostupnosti plného textu apod.). Protože je každý záznam knihy opatřen klíčovými slovy, další způsob hledání představují Štítky redakce, které umožňují vyhledávat pojmově. U záznamů knih najdete jejich zařazení, popis, propojení na knihovní katalogy a elektronická knihkupectví. Registrovaný uživatel může knihy ještě komentovat či navrhovat redakci své vlastní čtenářské tipy k vydání atd.

Aktuální dění kolem projektu lze sledovat v Aktualitách na webu, anebo prostřednictvím webové prezentace na Facebooku či na Twitteru. Zaujaly vás stránky? Napište nám!
Edita Vališová, MU Brno, FF KISK

"Bolavé srdíčko"...
vyléčíme knihou.
Kniha je zdravá!