Únor 2010

Proč čteme knihy?

26. února 2010 v 8:53 | DAKO |  ankety
BŘEZEN - měsíc ČTENÁŘŮ!

ČTU, ČTEŠ, ČTEME, ČTOU...ale PROČ ?

Zkuste se zamyslet a hlasovat v naší anketě.
Knihy jsou jednička!

Březen - měsíc čtenářů.

24. února 2010 v 16:40 | DAKO |  zajímavosti
BŘEZEN ...měsíc knihy...?
... měsíc internetu?...

SKIP vyhlašuje na březen pilotní nultý ročník NOVÉ KAMPANĚ zaměřené na čtenáře aktivní i neaktivní a čtení.
ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ!

Představuje se knihovna URBANICE

17. února 2010 v 16:47 | DAKO |  Knihovny MUB
Motto:
Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem
a nazývá se KNIHOVNA.
Octavio Paz
Knihovníci Urbanické brázdy pro vás připravili v roce 2010 seriál o knihovnách.

Knihovníci a knihovny se představují.

Postupně vám knihovníci představí sebe i své knihovny. Každý měsíc se seznámíte s jednou obecní knihovnou a její činností.
Doufáme, že navštívíte naše knihovny nejen virtuálně na webu Mikroregionu Urbanická brázda, ale i v knihovnách.
Těšíme se na Vás.
ÚNOR 2010 - představuje se knihovna URBANICE
Knihovnice - Jana Růžová

Malá, ale naše
Ti, kteří k nám chodí, vědí, že je to pravda doslova. Naše prostory nejsou skutečně veliké, plně využíváme každého místečka, které máme k dispozici. Část knižního fondu máme umístěnu ve vedlejším kulturním sále. Po rekonstrukci kulturního domu máme přislíbeny nové podkrovní prostory, ale zatím musíme fungovat zde.
Jinak je spolupráce knihovny s obecním úřadem přímo ukázková. Jsme jedna z mála malých knihoven, která má vlastní knižní fond a ten si stále doplňujeme. Nedávno jsme dostali novou tiskárnu. Pořádali jsme opět vánoční posezení spojené s výrobou vánočních ozdob a obecní úřad nám přispěl na materiál pro výrobky a občerstvení.
Je tomu "již" nebo "teprve" 10 let, kdy jsme díky spolupráci s obecním úřadem přešli na půjčování knih prostřednictvím výpočetní techniky. Každá knížka i časopis mají svůj čárkový kód. Od roku 2001 vedeme on-line katalog knih a můžeme si knihu prostřednictvím internetu zarezervovat. Jen veřejná internetová stanice nemá tolik návštěvníků, jak by bylo potřeba pro statistiku. Je to patrně tím, že výpůjční doba je 1 odpoledne v týdnu a ten, kdo internet opravdu potřebuje, si ho již pořídil domů. Ale podle knihovnických statistik však máme pořád více než 10 výpůjček knih na obyvatele za rok.
Z kroniky, která je v digitalizované podobě přístupná na našich stránkách Urbanic, jsem zjistila, že počátky knihovnictví v obci sahají do roku 1918. Tehdy byla založena knihovna při spolku Sdružení dorostu československého venkova. Spolek daroval knihovnu roku 1920 obci. V této době dosahovala úctyhodných 310 svazků. Do roku 1953 se vystřídalo několik knihovníků. Od roku 1953 byla pověřena vedením knihovny paní Marie Sládková. Za jejího působení byla knihovna několikrát odměněna čestným uznáním, například v roce 1960 titulem Vzorná veřejná knihovna. Paní Sládková byla knihovnicí tělem i duší a o svou knihovnu se starala až do své smrti v roce 1998. Já jsem knihovnu, dá se říci, zdědila. Převzala jsem ji po své tetě, paní Sládkové, a od té doby půjčuji já.
Knihovna byla centrem kultury v obci. Znám to jak z vlastní zkušenosti, tak z vyprávění a fotografií. Podle fotografie tam sledovali jednu z prvních televizí v obci. Aby byl obraz větší, dávali před ni skleněnou nádobu s vodou. Ještě nedávno jsme měli doma 2 promítačky, protože velký sál v knihovně fungoval jako kinosál. Já sama se jako malá pamatuji na knižní novinky, shánění podpultových knih od Dicka Francise nebo Arthura Haileye, dlouhé fronty před knihkupectvím každý čtvrtek, na knižní trhy před vánocemi ve spolupráci s knihkupectvím pana Adámka, na opékání vuřtů po knihovně, na předávání dárků prvňáčkům při začátku školního roku, na březnové besedy pro školáky u příležitosti měsíce knihy. A na besedy k významným výročím vůbec. I takový listopad byl důvodem sejít se v knihovně. Ty tři čtyři věty o politickém výročí byly nepodstatné, když jste strávili večer ve společnosti přátel a známých při krásných diapozitivech našich známých-cestovatelů sice z Ruska, ale okolí Bajkalu nebo procházka po Kavkazu stály za to. Kdo z nás měl tehdy možnost se tam podívat.
Naše knihovna byla centrem i po sloučení obcí, kdy většina kulturních aktivit přešla do střediskové obce. Knihovna se stala střediskovou knihovnou pro vedlejší obce Praskačku, Vlčkovice a Sedlice. Pro tyto obce též pořizovala knihovní fond. Po osamostatnění obce se opět stala samostatnou a bývalé spádové obce přešly pod Střediskovou knihovnu při Městské knihovně v Hradci Králové. V současné době máme kolem 10 000 svazků knih a časopisů.
Jsme malá obec, v obci není škola ani průmysl. Nemáme mnoho čtenářů, ale ti, pro které je čtení důležité, si do knihovny pro své knihy cestu najdou. Žádná televize, film, DVD nebo jiný nosič informací nikdyneumožní takový rozvoj vnitřní představivosti, jako pěkná kniha.
PS: Ti, kteří čtou, nemají takové problémy s naší krásnou řečí. Ale pozor, chybička, i hrubá, se mnohdy vloudí i do pěkné knihy.Když se řekne...
Akce - pokud jsem účastník, tak radost, pokud jsem pořádající, tak starost
Besedy - správné téma
Čtenáři - dobré duše
Čtení - zábava a poučení
Děti - důležití návštěvníci knihovny
E-maily - oddělování zrn od plev
Fond - zásoba knih
Historie - historické romány
Internet - místo, kde se dá najít něco potřebného mezi spoustou nepotřebného
Kniha - pro jedny radost, pro jiné starost
Knihovna - shromaždiště knih
Knihovník / nice - ten, kdo má ohromnou představivost
Metodika - kamarádi kteří poradí
Návštěvníci - ti, kteří by si měli odnést alespoň jednu knihu
Otázky - důvod ke zvýšení práce mozkových závitů
Počítač - kamarád
Půjčování - obrazotvornost ve výběru
Revize - hledání jehly v kupce sena
Spolupráce - dobrá věc
Statistika - spousta čísel o ničem
Školní četba - spousta starostí s nesmyslem
Tipy - velká obrazotvornost
Vzdělávání - nekonečná snaha o nemožné
Web - zatím velká neznámá
Zdraví - důležitá věc pro život

...odpovídá knihovnice
Jana Růžová - knihovnice Obecní knihovny Urbanice
http://urbanice.cz/knihovna

Festival cyklocestování - Hradec Králové

5. února 2010 v 7:05 | DAKO |  akce
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ 2010 - Muzeum HK

Pozvánka na festival - 3. ročník.

13.2 a 14.2. 2010

Novinkou a zpestřením programu byl křest fotografických knih česko-rakouské dvojice Motani. Kmotry knih byl horolezec Libor Uher, pokořitel legendární hory K2, a cyklocestovatelé Honza Galla a Martin Stiller.
Video - festival Frýdek-Místek v televizi