Srpen 2009

Knihovníci a Červený kříž

22. srpna 2009 v 19:12 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
"Okurková sezóna" v knihovnách?
Letní odpočinek knihovníků?
Ne! Školení pokračují!
Jaké? Zdravotnické!
V rámci projektu Vzdělaný venkov uspořádaly mikroregiony Nechanicko a Urbanicko zdravotnické školení - Základní norma zdravotnických znalostí -, které se konalo v Mateřském centru v Nechanicích ve dnech 17.; 19; a 20. srpna 2009 v rozsahu 12.hodin. Základy první pomoci přednášel Bc. Lukáš Pochylý, předseda OS ČČK Hradec Králové. Kurz ukončil závěrečný test a absolventi obdrželi Osvědčení a Průkaz absolventa. Za knihovny Urbanické brázdy se zúčastnily knihovnice I.Novotná, D.Kolářová a M.Klapková.


foto:DAKO

Nová Národní technická knihovna...

9. srpna 2009 v 18:15 | DAKO |  zajímavosti

Nová Národní technická knihovna

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NTK
9.9.2009
Do nové Národní technické knihovny (NTK) se začnou stěhovat fondy z Klementina. V sídle Národní knihovny totiž Státní technická knihovna, jejíž fondy především nová budova pojme, dosud sídlila.V budově v Praze Dejvicích již jsou další knihy přivezené z mimopražských depozitářů. Plně by se knihovna měla zprovoznit 9. září.
S více než 1,5 milionem svazků má být NTK největším pramenem technické literatury z oblasti aplikovaných přírodních a společenských věd v České republice. NTK vznikla na Flemingově náměstí podle návrhu studia Projektil a téměř v tichosti vedle vzrušených debat o nové budově Národní knihovny. Budova přišla na 2,25 miliardy korun.

Na Flemingově náměstí v Praze 6 stojí nová budova Národní technické knihovny (NTK). V šesti nadzemních podlažích jsou veřejné prostory a administrativní zázemí. Jejich spojujícím prvkem je velké átrium. Návštěvníci tam najdou individuální i týmové studovny, přes 1300 studijních míst a téměř 600 míst relaxačních, 250 počítačů pro veřejnost včetně WiFi signálu, noční studovnu, samoobslužné vypůjčování a vrace- ní knih, kavárnu se 150 místy apod. V přízemí se nacházejí vstupní dvorana a městská knihovna, konferenční a výstavní sál a další nájemní prostory. Ve třech podzemních podlažích jsou depozitář knih a parkoviště. O provoz a administrativu knihovny se postará 170 zaměstnanců. Stěhování fondu do nové NTK začalo 18. května. Nejdříve se přesunou knihy z depozitního skladu ve Lhotě u Dolních Břežan a poté z pražského Klementina. Slavnostní otevření knihovny se uskuteční 9. září.2009.