Leden 2009

Pomoc v nouzi nejvyšší...metodičky...

20. ledna 2009 v 19:54 | DAKO |  Vzpomínání...

Vzpomínání... také se vám stalo, že vás čas (neúprosně běžící vpřed) zaskočil a najednou jste zjistili, že cosi nečekaně končí?!
Vzpomínání...přidejte se k nám, knihovnicím, a "projděte" se s námi mozaikou vzpomínek, perliček, střípků událostí, neuveřejněých (založených) příspěvků, ale i trapasů, které nás během 15 let potkaly.

Několik slov úvodem. Metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové nepřerušilo činnost ani v období rozpadů střediskového systému což ve svém důsledku znamenalo pro neprofesionální knihovníky malých knihoven jednoznačně jen a jen výhru! Metodičky - jejich "ochranná křídla" nad knihovnami okresu Hradec Králové umožńují odborný rozvoj knihoven, jejich pestrou činnost a rozvíjení služeb čtenářům. Byly, jsou a budou dál studnicí nápadů, pomáhat v "nouzi" a "zachraňovat" situace! Než zavzpomínám na naše zážitky z různých akcí, pořadů či školení, které připravily, chtěla bych vám je představit, vážně i nevážně, tak, jak jsme je poznaly během letité spolupráce, my knihovníci a poděkovat za jejich podporu, ochotu a vstřícnost. Vždy šířily optimismus a dobrou náladu a jenom vyjímečně, opravdu jen vyjímečně (když naše nechápání čehokoli - ach jo, ta statistika - dostoupilo vrcholu) projevily jenom malinko, opravdu jen malinko, netrpělivosti. Přejme jim do další práce veselou mysl, pevné nervy a spokojenost v osobním životě! (foto:dako)


Metodičky a nepostradatelný doplněk
...pokračování v galerii obrázků.
A ještě jeden!
...Hradecký stříbrný vítr...

19. ledna 2009 v 22:26 | DAKO |  zajímavosti

Nová publikace.
Knihovna města Hradce Králové vydala u příležitosti 70. výročí úmrtí spisovatele KarlaČapka publikaci Hradecký stříbrný vítr s podtitulem Studentský spolek Mansarda, Karel Čapek a další osobnosti české kultury. Autorkou knihy je Petra Landsmannová, praneteř jednoho ze zakládajících členů Mansardy Vojtěcha Králíčka. Publikace je věnována královéhradeckému studentském literárním spolku Mansarda, který významným způsobem ovlivnil tvorbu Karla Čapka, Jiřího Červeného, Emila Vachka a řady dalších významných osobností českého literárního a kulturního života první poloviny 20. století.
Hlavním cílem publikace je především seznámit čtenáře s důležitou součástí královéhradecké literární a kulturní historie na počátku minulého století a zároveň přispět k poznání nejranější Čapkovy literární tvorby, především básnické.
Křest knihy proběhl v úterý 9. prosince 2008 v přednáškovém sále Knihovny města HradceKrálové. Kmotrami knížky se staly operní pěvkyně Soňa Červená a ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti paní Kristina Váňová.Knihovnice nejen za výpůjčním pultem.

8. ledna 2009 v 21:31 | DAKO |  akce

Festival Cyklocestování - 2009 Muzeum HK

21.2. - 22.2.
Organizátor Martin Stiller - cyklocestovatel


Pozvánka na festival - 2. ročník.
V listopadu 2008 se konal v Hradci Králové 1. ročník Festivalu Cyklocestování v sále Muzea. Tradice festivalů vznikla ve Frýdku-Místku v roce 2006. V současné době hostí festival tři města, Frýdek-Místek, Brno a Hradec Králové. Hlavním organizátorem festivalů je cyklocestovatel Martin Stiller. Festival nabízí pestrou přehlídku cestovatelských besed s fotoprojekcí, worhshopů, diskuzí a setkání nejen s přednášejícími, ale i s nadšenými cykloturisty mezi diváky. Festival doplňuje široká nabídka potřeb pro cyklisty, cestopisných knih a průvodců. Tato nevšední akce je určena nejen pro cykloturisty, ale i pro všechny, kteří chtějí poznat a vidět (případně vyzkoušet) něco nového. Patřím mezi ně.


Knihovnické vyznání... když se řekne knihovna

6. ledna 2009 v 18:01 | DAKO |  Vzpomínání...

Vzpomínání... také se vám stalo, že vás čas (neúprosně běžící vpřed) zaskočil a najednou jste zjistili, že cosi nečekaně končí?!
Vzpomínání...přidejte se k nám, knihovnicím, a "projděte" se s námi mozaikou vzpomínek, perliček, střípků událostí, neuveřejněých (založených) příspěvků, ale i trapasů, které nás během 15 let potkaly.

Ohlédnutí za rekvalifikačním kurzem - domácí práce na téma...Když se řekne knihovna!
Mám li vyjádřit, čím je pro mě knihovna, musím nejdříve říci, čím je pro mě kniha:
Kniha je moudrost tisíců let,
Kniha je krása co zdobí svět,
Kniha je jahoda sladká jak med,
Kniha je pohádka co život potěší,
Kniha je radost jak dětský smích,
Kniha je láska, co musím mít!
A tak jako knihu musím mít i knihovnu!
Dovolte mi tři krátká zamyšlení.
Z pohledu čtenáře pro mě knihovna znamená především relaxaci. Možnost v klidu a pohodě "vychutnat" příjemné prostředí, probírat se knihami, nahlížet do lidských osudů, cestovat po světě, dozvídat se nové informace. Informace, které čekají na ty, kdo vědět chtějí. A jako "třešnička na dortu" je náruč knih, které si odnáším domů, a nemohu se dočkat, až se začtu do dalších příběhů a dostanu se s knížkou "do jiného světa". Ano, knihovna je pokladnicí vědomostí, ale také oázou, kde odpočívám, oázou, kde se nepospíchá, kde se čas zastaví...
Z pohledu knihovnice obecní knihovny je pro mě knihovna náplní volného času a vlastně i možností jak poznat "cestu knihy", než se dostane ke čtenáři, a tedy i ke mně. A nejmilejší činnost v knihovně? Je jich určitě víc, ale nad přípravou soutěží pro děti, akcemi pro dospělé vítězí první setkání s knihami. Okamžik, kdy knihy ještě "voní" novotou, skrývají svá tajemství a my se s kolegyní nedočkavě těšíme, až je odhalíme a předáme našim čtenářům. Myslím, že obsahovou analýzu dokumentu provádíme v naší knihovně opravdu velmi, velmi důkladně! Nejenže knihy prolistujeme, přečteme záložky, ale hlavně se soustředíme na nějakou kapitolu, či přesněji kapitoly, a nevnímáme ani, jak čas utíká a utíká... Není větší pochvaly, než když přijdou čtenáři vracet knížky a přidají onu báječnou větu - "to jsem si zase početla!". Je to ta největší odměna za všechen čas, který knihovně s kolegyní věnujeme, a důkaz, že jsme při výběru knih postupovaly správně, s ohledem na potřeby uživatelů knihovny.
Z pohledu pracovnice pobočky Knihovny města Hradce Králové je pro mě knihovna jednoznačně zdrojem informací, ať již knihovnických, o nových službách uživatelům či poznávání moderních způsobů práce s knihou a se čtenáři. Ale především zdrojem informací o tom, jak pracovat s počítačem, abychom mohli čtenářům poskytovat stále lepší služby. Informací, ale často nesourodých, roztříštěných a pro neškoleného knihovníka někdy nepochopitelných. I proto jsem se přihlásila do tohoto kurzu, abych získala informace přehledné, na sebe navazující, od základů knihovnické práce až po nejmodernější výhledy ve službách knihoven. Všechny nové poznatky mohu zúročit i při práci v obecní knihovně, protože i zde se stal počítač naším nepostradatelným pomocníkem. Pokusit se přiblížit naši knihovnu, když ne hodně, tak alespoň trošičku, novému modernímu trendu v knihovnách 21. století, kde čas nejenže nestojí, ba ani neutíká, ale uhání tryskem...
Čím je tedy pro mě knihovna?
Láskou, koníčkem i zaměstnáním!


Nikdy neříkej nikdy aneb internetový deník...

1. ledna 2009 v 0:36 | DAKO |  Vzpomínání...

Vzpomínání... také se vám stalo, že vás čas (neúprosně běžící vpřed) zaskočil a najednou jste zjistili, že cosi nečekaně končí?!
Vzpomínání...přidejte se k nám, knihovnicím, a "projděte" se s námi mozaikou vzpomínek, perliček, střípků událostí, neuveřejněých (založených) příspěvků, ale i trapasů, které nás během 15 let potkaly.

Vzpomínání kontra žhavá současnost! Deník v 21.století...?!

Nikdy neříkej nikdy...
Před několika lety neměly počítače v mém životě žádné místo, webové stránky byly velká neznámá a o významu slov blog či blogování jsem nechtěla nic slyšet.
Nikdy neříkej nikdy...
"Rok se s rokem sešel" a počítače v mém životě mají svá jména ("Pepíno", "Stáníček"), od roku 2006 připravuji webovou stránku knihovny Dobřenice a webblog (webový deník), Čítárnička knihovny, od letošního července.
Nikdy neříkej nikdy!
Jsem blogující knihovnice! Členem blogerské rodiny jsem sice krátce, ale zjišťuji, že psavci jsou různí. Od těch píšících jen tak halabala přes grafomany či mistry zkratky, kteří dokáží sdělit myšlenku v jedné dvou větách až k těm jejichž deníčky vyšly i v tisku. Kam se zařadí náš deníček ukáže čas a vaše ohlasy. Avšak jako amatér si kladu otázku, co dál? Blogovat či neblogovat...? Využít této moderní a hlavně všeobecně oblíbené formy komunikace k přiblížení, čtenářům knih i blogů, dění před i za výpůjčním pultem a třeba přitáhnout nové čtenáře do knihoven? Báječná představa! Nechám rozhodnout klasiky - Plautus řekl - "Dělej, děláš li něco". Nezbývá než pokračovat...a nikdy neříkat nikdy!