Červenec 2008

Jak se Vám líbí nové autobusové nádraží v Hradce Králové?

23. července 2008 v 20:15 | DAKO |  ankety
Tip na výlet : Hradec Králové - nový terminál

Líbí se Vám naše knihovna?

18. července 2008 v 17:09 | DAKO |  ankety
Chtěl(a) byste k nám chodit ?

Anketa, beru si knihu na dovolenou?

18. července 2008 v 17:02 | DAKO |  ankety
Nudíte se? Zkuste naše ankety.

Reportáž „psaná“ na kole aneb knihovníci knihovníkům!

16. července 2008 v 8:05 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Motto:
Knihovnice, "šedé myšky" ?!
To už dávno neplatí!
Sportovci jsme přece všechny
co na kolech uhání!
Provětráme hlavu, "faldy",
opečeme buřtíky,
a vrátíme se zase rády
zpátky mezi regály!
Po stopách knihoven okresu Hradec Králové!
Cyklistický výlet - první společná akce knihovníků mikroregionu - se uskutečnil
v neděli 6.července 2008.
Je krátce před devátou hodinou a do místa startu, před knihovnou v Roudnici, se sjíždějí první účastníci a doprovodné vozidlo. Po malém občerstvení jsou rozdány informační materiály, organizační pokyny a zvolena vedoucí výletu, metodička Mgr.Stanislava Čejková.
V 9,10 vyjíždí, na trasu dlouhou téměř 60 Km, 5 knihovnic, 1knihovník (ve věku 30 až 60 let) a doprovodné vozidlo s pevným odhodláním ve zdraví dosáhnout cíle! Povedlo se!
V 18,30 sesedáme (padáme) z kola, unavení, ale hrdí na svůj výkon. Probíhá poslední focení a vrháme se na grilování.
Zdá se vám, že jsme jeli dlouho?! Ale nejen sportem "živ je knihovník"! Nechtěli jsme závodit, ale navštívit netypické knihovny, pobavit se, potkat zajímavé lidi, potěšit oko letní krajinou, poznat historické památky, prostě vidět náš kraj jinýma očima, očima cykloturisty. Ztracenou energii jsme doplňovali nejen v navštívených knihovnách, kde nám paní knihovnice připravily bohaté pohoštění, ale i v příjemných hospůdkách , které jsme cestou "potkávali". Průběh výletu pečlivě zaznamenáváme (razítka, podpisy, účtenky) v připraveném itineráři.Celý den nás provázelo pěkné počasí, dobrá nálada i vstřícné jednání. Myslíme si, že až tak dlouho jsme zase nejeli!
Co říci závěrem? Splnila se naše očekávání? Lépe se poznat, načerpat síly, prožít krásný den? Ano!!! A nelze opomenout ani propagační význam celé akce.
Podrobnosti a zajímavosti o trase najdete na webu v článku Zvláštní knihovny.
A nezbytná statistika!
¨ Trasu výletu - Roudnice - Radostov - Hrádek - Nový Přím - Dolní Přím - Popovice - Sobětuš
- Janov - Kopaniny - Mžany - Dub - Sadová - Dohalice - Mokrovousy -
- Třesovice - Střezetice - Dlouhé Dvory - Střezetice - Probluz - Horní Přím -
- Těchlovice - Libčany - Lhota pod Libčany - Žižkovec a
propagační materiály připravila S.Čejková - metodické oddělení Knihovny města Hradce Králové
DĚKUJEME
¨ Doprovodné vozidlo řídila a zásobování zabezpečovala I. Halbrštátová - knihovna Libčany
¨ První pomoc poskytovala členka Červeného kříže I.Novotná - knihovna Roudnice
¨ Servis kol zajišťoval P.Černohlávek - knihovna Sedlice
¨ Závěrečné posezení v cíli připravila I.Černohlávková - knihovna Praskačka
¨ Peleton doplnily M.Klapková - knihovna Obědovice
K.Juríčková - knihovna Dobřenice
D.Kolářová - knihovna Dobřenice
¨ Fotodokumentace S.Čejková, I.Halbrštátová, P.Černohlávek
Doufáme, že nápad dobřenické knihovny položil základy dlouholeté tradice, že se cyklistický peleton bude zvětšovat, cyklisté zlepšovat a že se vypravíme časem i za hranice okresu!
D. Kolářová - knihovna Dobřenice
PS
Srdečně zveme vás milovníky knihoven a knih, vás milovníky kol, vás milovníky
přírody i vás milovníky internetu, pojeďte příště s námi!

Urbanická brázda - knihovny - knihovníci

16. července 2008 v 7:37 | DAKO |  akce
V květnu 2007 se uskutečnilo historicky první setkání knihovníků mikroregionu v Roudnici.
Uskutečnil se tak nápad, místostarostky Roudnice Jany Rejlové, rozšířit projekt svazku obcí
"Rozvíjení partnerských vztahů a propagaci regionu Urbanická brázda" o spolupráci knihoven v rámci regionu. Je třeba říci, že i dříve se knihovnice setkávaly, předávaly si zkušenosti, zúčastňovaly se pořádaných akcí, ale většinou ve svém nejbližším okolí. Například spolupráce knihoven v Roudnici a Dobřenicích se úspěšně rozvíjí již několik let. Ale jak se říká, " Víc hlav víc ví" !, takže možnost rozšířit vzájemnou spolupráci zaujala většinu knihoven regionu.
A tak 7. května v Roudnici byla zahájena nová forma spolupráce mezi knihovníky a
knihovnami. Stanovily jsme kalendář schůzek, navrhly plán akcí a vzájemně se ujistily, že nezůstane první ani poslední! A zatím svá předsevzetí plníme. Sešly jsme se již čtařikrát, vždy v jiné knihovně. Připravujeme akce nejen pro čtenáře a ostatní zájemce ale i pro nás, knihovníky. Plánujeme společný cyklovýlet v červenci. Je pravdou, že ne všechno se podařilo dle plánu, ale doufáme, že s přibývajícím časem jistě získáme na zkušenosti a naše činnost se bude rozšiřovat. Akce, které již proběhly se setkaly s velkým zájmem čtenářů jak dospělých tak dětských. Podrobnosti a zajímavosti najdete na webu v oddíle AKCE na konci stránky.
Přejeme si a doufáme, že největší užitek z naší činnosti budou mít nejen čtenáři, ale všichni zájemci o mluvené slovo či hudební nebo cestopisné pořady, a také my, knihovníci. Těšíme se, na Vás!

Irsko nejen zelené...

16. července 2008 v 7:33 | DAKO |  cestování
Při návštěvě tohoto ostrova jsem poznala, že Irsko není jen katolické, bramborové či plné hudby, ale také - deštivé. Déšť v jakékoli podobě byl součástí každého dne. Od mrholení přes déšť, průtrž mračen až po jemný deštík ve slunci, který vytvoří nádherné duhy s jasně zářícími barvami. Kde jinde v takových chvílích hledá azyl knihovnice než v knihovně, kterou najde i v zahraničí takříkajíc "po čuchu". Zvu vás na prohlídku irských knihoven pohledem individuálního turisty, který se díky rodinnému zázemí nemusí obávat jazykové bariéry.
Čím a kde začít? Na úvod mohu jen konstatovat, že společným znakem navštívených knihoven je nejen nedostatek místa, ale také zvláštnost míst, kde sídlí. Nejdříve se podíváme do hotelové knihovničky bez knihovnice v Tralee. Hotelový host jen nahlásí v recepci příchod do malých, leč útulných salonků zařízených jako půjčovna a čítárna, a odchod z nich. Výběr je různorodý, od ženských románů až po encyklopedie.
Další navštívená knihovna v Kinsale odpovídá svým typem obecním knihovnám u nás a najdeme ji v kostelíku, kam se přestěhovala v roce 1991. Prostředí je sice zajímavé, leč poněkud chladné! Výpůjční systém není automatizován, ale jsou k dispozici 2 počítače s připojením na internet. Registrovaný čtenář má zdarma půl hodiny ve výpůjční době. Otevírací doba je mimo pondělí denně od 14 do 18 hodin a poplatky činí 2 € na rok pro dospělé a 0,50 pro děti. Má 850 členů a 16 000 výpůjček za rok.
Městečko Clonakilty má 2 000 obyvatel a knihovnu, která sídlí od roku 1986 ve mlýně. Působí jako středisková knihovna a řídí 4 obecní knihovny v okolí. Výpůjční proces je automatizován a používají systém DINEX. Knihovna má samostatné dětské a dospělé oddělení, otevřeno 40 hodin týdně, 4 počítače s připojením na internet, 7 000 výpůjček za měsíc a knižní fond obsahuje 19 500 knih. Nejhezčím místem je čítárna, sice běžně zařízená, ale s výhledem na mlýnské kolo a vodní náhon, jehož zurčení čtenáře neruší, ale příjemně uklidňuje.
My však pokračujeme dále a zaměříme se na pojízdné knihovny. Jejich provoz a organizaci zajišťují městské knihovny. Potkaly jsme jich opravdu hodně a na různých místech - na náměstí, parkovišti i u vesnické hospody. Autobusy jsou velké, bílé, s černým nápisem Library. Do půjčovního místa zajíždí 2x týdně na 2 hodiny, jednou dopoledne a podruhé odpoledne. Nabídka není sice vyčerpávající, ale čtenáři si mohou konkrétní titul objednat. Více podrobností jsme nestihly zjistit, ale zaujalo nás, že posádkou a tedy i knihovníky jsou muži!
Město Cork má 150 000 obyvatel a centrální městskou knihovnu, která v současnosti řídí 6 městských poboček, 6 mobilních knihoven po městě a pobočku, která provozuje mobilní knihovny v kraji. Mají celkem 22 000 čtenářů a knižní fond tvoří 300 000 knih. Vznik knihovny se váže k roku 1892. Cork jako první přijal zákon o veřejných knihovnách z roku 1855 a otevřel první, velmi populární, veřejně přístupný dům na čtení, z královského institutu. V roce 1905 byla založena nová knihovna, která však vyhořela v roce 1920. Obnovený fond knihovny se v roce 1930 přestěhoval do současné budovy jako Městská knihovna Cork. Je krásná! I když je umístěna v historické budově, je prostorná, světlá, tajuplná, a přitom moderní. V přízemí je umístěno dětské, hudební a internetové oddělení. V prvním patře je studovna, ve druhém potom historické a dospělé oddělení. Má 8 000 čtenářů a 100 000 knih. Na jednu výpůjčku připadá 6 dokumentů. Registrační poplatek je 12,50 € na rok, studenti, důchodci a mládež do 18 let 1,25 € na rok. Poplatek za internet činí 1 € za 30 minut. Činnost knihovny je bohatá. Pracuje zde např. Klub pro dospělé, Tvůrčí psaní pro začátečníky, Dětské hodiny čtení v sobotu, pořádají se Dětské desetitýdenní kreativní programy pro předškolní děti s doprovodem rodičů. Čtenářské kluby dopolední, odpolední či večerní. V této knihovně jsem si opravdu přála, aby déšť nepřestával a my nemusely pokračovat v cestě.
Naše turistická prohlídka irských knihoven končí, ale nesmím zapomenout na "skřítka Knihovníčka"! Je dobrým duchem všech knihoven i knihovníků. A kde se vzal? Svatý Patrik, patron Irska, má různé podoby. Velkou tužkou, kterou píše knihu, jako by nám chtěl připomenout, že v dnešní technické době není nic krásnějšího, než otevřít a číst knihu ještě vonící novotou!