Velikonoční přípravy

Pondělí v 20:17 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Mašle - nůžky - vejce
V letošním roce opět pokračujeme seriálem
KNIHOVNICE a Zdravý životní styl
aneb
RELAXACE NEJEN S KNIHOU
Jarní relaxační odpoledne proběhlo v sobotu 18. března v knihovně Roudnice.
Vítání jara - Velikonoční tvoření - relax
Urbanická knihovnice připravila zajímavý způsob tvoření kraslic, který jsme si se zaujetím vyzkoušely. Masérka, kterou zajistila knihovnice roudnická, namasírovala naše bolavá záda. Nechybělo ani výborné občerstvení. Děkujeme.
Další báječné odpoledne, plné pohody a klidu uplynulo opravdu velmi rychle. Na jeho průběh se můžete podívat v galerii.

 

Březen, měsíc čtenářů

5. března 2017 v 10:53 | DAKO |  aktuality
"Březen - za kamna vlezem" - NE- vlezeme do knihovny; "Duben - ještě tam budem" - ANO a nikdy neodejdem!
Osmý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.
A už je tu zase - BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Příjemné zážitky na akcích knihoven a knihovníků!

Knihovny MUB v tisku...

2. března 2017 v 22:27 | DAKO |  Knihovny MUB
V druhém čísle (str.11) Elektronického zpravodaje Centra společných služeb mikroregionu Urbanická brázda.


Knihovnice MUB v roce 2016
Motto:
"Jaro, léto, podzim, zima - v knihovně je vždycky prima"
Čtenáři souhlasíte? My knihovnice ano!
A proto jsme v loňském roce, mimo jiné akce, pokračovaly seriálem Tvoření v knihovně. V neděli 20. března proběhlo v knihovně Roudnice relaxační odpoledne spojené s velikonočním tvořením a 15. října jsme vytvářely vánoční ozdoby z korálků. Využily jsme i přítomnosti masérky. Pokračoval i seriál Na kolech za historií mikroregionu. V Boharyni, jsme navštívily historickou památku, Vodní mlýn, v Osicích Pamětní síň Františka Škroupa. Nechyběla ani návštěva divadla, Rozária v Hradci Králové, vánoční posezení a účast v soutěži Literární Vysočina 2016 v kategorii poezie. Velmi zajímavou akci uspořádala Obecní knihovna a kronikářka obce Roudnice v prvním patře OÚ. Expozice "Jak se v Roudnici učilo, probíhala od 15. srpna do 30. září 2016. Ukázky lze vidět na adrese http://www.dobrenice.webk.cz/gallery/foto/jak-se-v-roudnici-ucilo/ . Knihovny svoji práci prezentují na svých webových stránkách a na Blogu knihovny Dobřenice: http://citarnicka.blog.cz/

 


Setkání MUB

27. února 2017 v 20:17 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Únorové setkání - první v roce.

A DO PYŽAM!

23. února 2017 v 10:50 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
SÁL FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
20. 2. 2017
Marc Camoletti
A DO PYŽAM!
Komedie v podání pražských herců divadla PALACE.
Režie Petr Hruška
Citace:
Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu pikantérie.
A pobavila!
Rok se s rokem sešel a my už po šesté zahajujeme další rok našich aktivit návštěvou divadelního představení. Sál filharmonie byl zaplněný do posledního místečka.
Spokojení diváci odměnili herce dlouhým potleskem a my se rozcházíme s pocitem příjemně stráveného večera.
fota:DAKO

Úpně z jiného "soudku"

17. února 2017 v 17:17 | DAKO |  ...z jiného "soudku"!
POZVÁNKA - JARNÍ KONCERT 2017

Výbor základní organizace Odborového svazu ECHO VČE, Hradec Králové
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Srdečně Vás zveme na
jarní koncert Dechového orchestru VČE
KDYBY TY MUZIKY NEBYLY……
Dechový orchestr řídí: p. ing. Vladimír Kotek
Zpívají: pí Kristina Brzková p. Vlastimil Mádlo
pí Jarmila Baďurová Jaroslav Rabiňák
ing. Luboš Janhuba
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Hradec Králové - Velký sál Adalbertina
čtvrtek 23. března 2017 v 19.00 hodin

O Zimě

7. února 2017 v 7:17 | DAKO |  Toulavé myšlenky
Zimní skica

Ostré a ledové,
něžné i hebké
ženou se krajinou
zbělela polní cesta,
chrastí suchá torza,
co v létě kvetla,
jen stopy napoví,
kdo tudy chodí,
slunce tiché
nízko nad obzorem
barví křídla
havranům,
růžový západ
mlhavé siluety
do modré přetaví,
ledové květy
štětec maluje,
s mraky si povídají
stráně opuštěné.
foto: pixaby.com

Cyklofestival 2017 HK

21. ledna 2017 v 20:17 | DAKO |  akce

Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o "cyklocestování" a cykloturistice. Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny "cyklocestovatele", kteří vyrážejí na své cesty po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. Letos opět v konferenčním sále Úřadu práce na Wonkově ulici a to v termínu 4.-5.2.2017. V programu je plno nových tváří a tak se můžeme těšit na další dobrodružství, sportovní výkony a spoustu krásných fotografií. Samozřejmostí je fajn nálada a různé doprovodné programy.
Čtenářská výzva 2017

19. ledna 2017 v 20:07 | DAKO |  akce
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě?
Přečtěte v roce 2017 dvacet knih podle předem daných témat (níže)
(jednu knihu nelze použít pro splnění více témat)
Příjemné zážitky s knihami.

Knihovníci v tisku aneb rekapitulace akcí 2016

10. ledna 2017 v 20:17 | DAKO |  Knihovny MUB
Motto:
"Jaro, léto, podzim, zima - v knihovně je vždycky prima"
Čtenáři souhlasíte? My knihovnice ano!

Akce v interiéru i exteriéru letošního roku jsme připravovaly na třech schůzkách. V renovované knihovně Syrovátka a Lhota pod Libčany, podzimní program v knihovně Libčany.
Nový rok 2016 přivítaly knihovnice "hrou vášní". V sále Filharmonie Hradce Králové17. ledna 2016 shlédly divadelní komedii HRA VÁŠNÍv podání pražských herců. Devátý rok spolupráce byl zahájen.

I v letošním roce Knihovnice MUB připravily pokračování seriálu Knihovnice a zdravý životní styl na téma Na kolech za historií mikroregionu.
První výlet za historií se uskutečnil v loňském roce, kdy jsme navštívily zámek v Dobřenicích. Seznámily jsme se s průběhem rekonstrukce zámku i s plány na jeho využití.

Ovšem, na první letošní exkurzi, kterou zajistila knihovnice Ivana Novotná, jsme se vypravily do mikroregionu Nechanicko. V úterý 26. dubnajsme se sešly před obecním úřadem V Boharyni, abychom navštívily historickou památku, Vodní mlýn. Naší průvodkyní byla starostka obce JUDr. Věra Macháčková.
Ve čtvrtek 12. května se knihovnice MUB a hosté sešli v Osicích, aby navštívili Pamětní síň Františka Škroupa. Přivítala nás paní Hana Burdová, správce síně a průvodce v jedné osobě a knihovnice Lenka Janhubová, která setkání připravila. Dozvěděli jsme se zajímavosti o skladateli národní hymny Kde domov můj i o hymně samé.

Navštívily jsme Rozárium v Hradci Králové u příležitosti dne otevřených dveří o víkendu 18 a 19 června pro milovníky královny květin. Růže různých tvarů, barev a vůní až oči přecházely. Počasí přálo a ve slunci růže zářily jako drahokamy.

V neděli 20. března proběhlo v knihovně Roudnice relaxační odpoledne spojené s velikonočním tvořením. Pod vedením urbanické knihovnice jsme se zaujetím tvořily velikonoční kraslice, masérka, kterou zajistila knihovnice roudnická, namasírovala naše bolavá záda a příjemné odpoledne jsme zakončily prohlídkou velikonoční výstavky připravenou pro občany Roudnice.

Obecní knihovna a kronikářka obce Roudnice uspořádaly v prvním patře OÚ expozici "Jak se v Roudnici učilo". Zajímavá výstava probíhala od 15. srpna do 30. září 2016. Ukázky lze vidět na adrese http://www.dobrenice.webk.cz/gallery/foto/jak-se-v-roudnici-ucilo/
foto:DAKO
V letošním roce se knihovnice MUB sešly nikoliv, aby Týden knihoven zahájily, nýbrž ukončily na třetím společném setkání 15. října v roudnické knihovně. Vytvářely jsme vánoční ozdoby z korálků pod vedením knihovnice Jany Růžové. Pro každého byla připravena sada komponentů pro výrobu 5 vánočních ozdob. Využily jsme i přítomnosti masérky.
S letošním rokem se knihovníci mikroregionu rozloučili 19. listopadu již osmým vánočním posezením.

V soutěži Literární Vysočina 2016 obdržela knihovnice D. Kolářová v kategorii poezie - Čestné uznání. Slavnostní předání diplomů oceněným autorům 14. ročníku Česko - slovenského literárního festivalu proběhlo 11. června v Praze.
Knihovny svoji práci prezentují na svých webových stránkách a na Blogu knihovny Dobřenice: http://citarnicka.blog.cz/

Těšíme se na vás v našich - vašich knihovnách.

Kam dál