Výlet MUB

Sobota v 11:12 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Výlet MUB 2. června 2018
13 877 kroků
cca 10 km
za den.

A to je co, říkáte si? No 13 877 kroků cca 10 km za den jsme ušli 2. června 2018. Ale kdo a kde? Přece knihovnice MUB a jejich hosté na výletě do Bozkovských jeskyní a Riegrovu stezku. Začněme pěkně popořádku. K jeskyním jsme dorazili auty, stezku jsme absolvovali pěšky. Nezapomněli jsme s sebou vzít turistické hůlky. Fotogalerie.

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Díky bohaté výzdobě však nemají problém přilákat milovníky podzemní říše z krajin mnohem vzdálenějších. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou. Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let, v průběhu nichž se utvářely a čekaly na své objevení a obdiv návštěvníků.(zdroj: http://www.bozkovske-jeskyne.cz/)
Riegrova stezka je turistická, červeně značená trasa, kterou založil a slavnostně otevřel 20. října 1909 Klub českých turistů a která vede ze Semil do Železného Brodu. Stezka vede podél řeky Jizery a její délka je necelých 5 km. Stezka nese jméno po významném politikovi a rodákovi ze SemilFrantiška Ladislava Riegera, který mj. stál u založení Národní strany a později se stal jejím druhým vůdcem. "Riegrovka" prochází přírodní rezervací Údolí Jizery u Semil a Bítouchov (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Riegrova_stezka )
Počasí nám přálo, nálada nechyběla a zdraví nezklamalo.
 

Pták roku 2018

5. dubna 2018 v 17:54 | DAKO |  ...z jiného "soudku"!
SÝČEK OBECNÝ
foto: pixabay.com
Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně jednoho opeřence Ptákem roku. V roce 2018 se jím stal sýček obecný. Sýček obecný, latinsky Athene noctua, je doslovně sova athénská. Sovu, posvátného ptáka, Athéňané uctívali jako symbol moudrosti, měli ji vyobrazenou na mincích i v městském znaku. Zatímco starověcí Řekové sovy uctívali, staří Egypťané nebo Slované je považovali za ptáky zlověstné a nečisté. Podle lidových pověr sýček obecný, sova athénská, přináší neštěstí a svým houkáním věští smrt. Sýček už dávno nevěští smrt, neštěstí anebo neúspěch, ale díky působením lidí je sám na pokraji smrti, vyhynutí. Zvoní mu umíráček. Je to naše nejohroženější sova. ČSO vyzývá proto všechny, kterým není lhostejné, v jakém prostředí budeme žít, kterým záleží na pestrosti naší přírody, aby byli všímaví a snažili se předcházet úhynu nejen sýčků, ale i ostatních živočichů zabezpečováním technických pastí.

Velikonoce a quilling

25. března 2018 v 20:18 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
V letošním roce 2018 opět pokračujeme seriálem
KNIHOVNICE a Zdravý životní styl
aneb
RELAXACE NEJEN S KNIHOU
Jarní relaxační odpoledne proběhlo v sobotu 17. března v knihovně Urbanice spojené s podrobnou prohlídkou rekonstruované knihovny.
Vejce - nůžky - papírové pásky

foto:DAKO
Vítání jara - Velikonoční tvoření - relax
Urbanická knihovnice připravila zajímavý způsob tvoření kraslic, který jsme si se zaujetím vyzkoušely. Masérka, kterou zajistila knihovnice roudnická, namasírovala naše bolavá záda. Nechybělo ani výborné občerstvení ani
dobrá nálada a chuť vyzkoušet něco jiného. Na jeho průběh se můžete podívat v galerii.
Setkali jsme se starostou obce, který nás přišel pozdravit.
Děkujeme.
foto:DAKO

 


Představuje se knihovna Urbanice II

24. března 2018 v 10:50 | DAKO |  Knihovny MUB
Knihovny MUB se představují - pod tímto názvem se v roce 2010 představily knihovny mikroregionu Urbanická brázda. Proč se k tomu vracím? Je čas znovu představit knihovnu v Urbanicích. Proč? Skončila rekonstrukce a paní knihovnice od nového roku 2018 vítá čtenáře v nové a prostorné a přesto útulné knihovně.
Jak šel čas v urbanické knihovně si můžete přečíst v článku https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180104 zpravodaje U nás, který napsala knihovnice, která vede knihovnu od roku 1988.
Knihovnice MUB si knihovnu prohlédly na prvním letošním setkání 13. února 2018. V novém jsme zahájily nové desetiletí vzájemné spolupráce. A vy se můžete podívat na několik fotografií, i když pohled "na vlastní oči" nemohou nahradit.
Přejeme urbanické knihovně "šťastné vykročení do života", paní knihovnici co nejvíce spokojených čtenářů a čtenářům co nejvíce krásných knih.


foto:DAKO
BLAHOPŘEJEME

Kolo, kolo mlýnský...

13. března 2018 v 13:03 | DAKO |  Toulavé myšlenky
Příběh na 50 slov
ilustrační foto: pixabay.com

Kolo, kolo mlýnský...
Točí se, šustí, vodou se prodírá. Nahoru dolů, stále dokola. Vítr mu nevadí, nýbrž pomáhá. V rychlosti s ním soutěží. Snad jen v zimě odpočívá i do opravny občas musí. Po krajině se rozhlíží, rovinky má nejraději, s poutníky se pozdraví. Kamarád z nejvěrnějších. Kolo, kolo mlýnský? Nikoliv. Kolo cyklistický!
foto:DAKO


Soutěž Polabská vrba

12. března 2018 v 20:50 | DAKO |  akce
POLABSKÁ VRBA
Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vždy 1. března.
Polabská vrba je určena všem, kdo se "cítí být seniory", nazýváme ji též soutěží pro pamětníky.
Je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je sběr vzpomínkových textů.
Přispěvatelé mohou vedle soutěžních prací zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty.
Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali.
Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb.

Téma literární soutěže pro rok 2018 bylo zvoleno: "MŮJ ŽIVOTNÍ VZOR".
Termín odevzdání soutěžních příspěvků: 14. květen 2018 (výročí narození Eduarda Petišky).

Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs n/L. - Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz. Nezapomeňte uvést jméno, ročník narození a kontaktní adresu.

5. výročí otevření Centra celoživotního vzdělávání HK

5. března 2018 v 12:00 | DAKO |  aktuality
Den otevřených dveří k 5. výročí otevření Centra celoživotního vzdělávání
Knihovna města Hradce Králové slaví!
Ptáte se proč?
Má narozeniny!
Které?
PÁTÉ!
Gratulujeme.

Knihovna ovšem nejsou jen knihy, knihovnice a knihovníci,
ale i všichni kdo se na provozu knihovny podílí.

Přejeme všem do dalších let
hodně zdraví, štěstí, pohody, prima nápadů
a především co nejvíce návštěvníků a čtenářů!
Foto: DAKO
Příjemné oslavy!

Knihovníci v tisku aneb rekapitulace akcí 2017

18. ledna 2018 v 18:18 | DAKO |  Knihovny MUB
Motto:
"Čas je běžec dlouhým krokem"…
Ano. Rok 2017, je jubilejním desátým ročníkem spolupráce knihovníků MUB, a proto jsme se rozhodli řádně jej oslavit. Ovšem jak, kde a čím abychom se nezpronevěřili seriálu Zdravý životní styl, kterému se věnujeme již dva roky? Snad jedině lázně. Které? Vybraly jsme Poděbrady. Proč? Protože i Městská knihovna v Poděbradech slaví tak trochu kulaté 145 výročí založení. Výlet knihovníků MUB se uskutečnil 6. 5. 2017

Program
1. Prohlídka renovované městské knihovny
2. Komentovaná prohlídka města
3. Svatojánský pramen Poděbrady, přípitek
4. Plavba lodí k soutoku Labe a Cidliny
5. Jízda vláčkem nebo pěšky podél Labe zpět do Poděbrad
6. Bonus pro knihovny - pamětní list a hrnečky s logem

V knihovně nás přivítala vedoucí knihovny Vladimíra Zemánková.
O historii a památkách města Poděbrad k nám promluvila etnografka PhDr. Jana Hrabětová.
U Svatojánského pramene nastal čas na slavností přípitek, samozřejmě po předchozí degustaci.
Na lodˇnasedáme ve 14. hodin a po hodinové plavbě k soutoku Labe s Cidlinou zase vystupujeme v přístavišti. Projížďka byla příjemná, neboť počasí nám stále přálo.
Účastnilo se - 6 knihovnic za knihovny Roudnice, Obědovice, Dobřenice, Urbanice, Libčany, Lhota p.Libčany a hosté
Nejmladší host - žák základní školy
Předání Pamětního listu zajistily organizátorky výletu I. Novotná, D. Kolářová - knihovna Roudnice a Dobřenice. Stanovený program se podařilo naplnit beze zbytku. A dojmy zúčastněných? Spokojenost, pohoda, příjemně prožitý den.
Tak tedy na zdraví, na spolupráci a společná setkávání!
…žádna baba není více nežli česká knihovnice…
Souhlasíte? My ano!

Během roku jsme uskutečnili i další akce, které se už vlastně staly seriály.
Rok se s rokem sešel a my už po šesté zahajujeme další rok našich aktivit návštěvou divadelního představení 20. 2. 2017 v Hradci Králové. A DO PYŽAM!
Komedii v podání pražských herců divadla PALACE režíroval Petr Hruška.

V sobotu 18. března proběhlo v knihovně Roudnice jarní relaxační odpoledne Vítání jara aneb Velikonoční tvoření.
V úterý 18. dubna se knihovníci MUB v SVK HK zúčastnili speciální exkurze "Zkus si zdigitalizovat knihu". Vyzkoušeli jsme si proces digitalizace knihovního fondu od skenování po tvorbu metadat, a výsledek své práce si prohlédli v Digitální knihovně SVK HK. Digitalizace je jednou z nejmladších, ale zároveň nejrychleji se rozvíjejících oblastí knihovnictví. Cílem kampaně je seznámit veřejnost s přínosy digitalizace a možnostmi, které skýtá - od ochrany knihovních fondů až po zpřístupnění v digitálních knihovnách...

V sobotu dne 4. listopadu 2017 od 13 hodin se konalo Vánoční tvoření, které připravila knihovna Urbanice. Vzhledem k rekonstrukci urbanické knihovny, v Roudnici.

S letošním rokem se knihovníci mikroregionu rozloučili 18. listopadu již devátým vánočním posezením.
Knihovny svoji práci prezentují na svých webových stránkách a na Blogu knihovny Dobřenice: http://citarnicka.blog.cz/
Těšíme se na vás v našich - vašich knihovnách.
"Pusťte si knihy do života" - "Kdo si čte, nezlobí"
foto:DAKO

PF 2018

1. ledna 2018 v 20:18 | DAKO |  aktuality
Přeji vám
ať vás rokem 2018 provází tolik štěstí jako je hvězd na obloze!

PF 2018 MUB

31. prosince 2017 v 10:18 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Všem návštěvníkům našich knihoven!

Kam dál