Žáci - soutěž - periodika

Včera v 19:57 | DAKO |  zajímavosti
Soutěž "Školní časopis roku" probíhá celostátně.

Jedná se o soutěž periodik - v tištěné i online podobě, které vydávají redakce žáků od I. stupně základních škol až po žáky středních škol. Soutěž je přístupná i redakcím, které nepůsobí přímo na škole, ale fungují například u domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis.
VÝSLEDKY - Školní časopis 2018
Královéhradecký kraj

Žáci II. stupně
1. Export (Základní škola Dobruška)
2. Osická Boomba (ZŠ a MŠ Františka Škroupa)
3. Častolovník (ZŠ a MŠ Častolovice)
4. IQčko (ZŠ Jaroměř)

BLAHOPŘEJEME !
 

Fialka

9. listopadu 2018 v 16:03 | DAKO |  Toulavé myšlenky
Včera jsem uviděla fialku.
Včera 8 listopadu.
Schoulená v trávě fialkově zářila.
Ke slunci hlavičku otáčela.
Za ruku poupátko držela.
Na jaro přivolala vzpomínku.
Mámivé, voňavé, sladké...
Včera jsem uviděla fialku.
foto:DAKO

Týden knihoven 2018

19. září 2018 v 19:59 | DAKO |  akce

Týden knihoven 1.-7. října 2018

22. ročník 


Nikdy neříkej nikdy aneb knihovnice MUB opět na kole.

29. srpna 2018 v 12:48 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
OBRÁZEK : logo_-_mub.jpg Nikdy neříkej nikdy.
Řekla jsem si, když jsem se vrátila domů z cyklo výletu knihovnic MUB, který nebyl původně vůbec zařazen v našem plánu akcí. Proč? Protože se nám zdálo, že jsme vyčerpaly všechny nabídky cyklotras, jejichž dojezd by odpovídal našim možnostem a splnily přání vidět nové a zajímavé. Přesto se v letošním létě nový tip objevil. Navštívíme chlumecko. Pamětníci podotknou, tam jsme už jely. Ano, ale za jiným cílem.
Tentokrát nás zajímala nová knihovna v Chlumci nad Cidlinou, která byla slavnostně otevřena letos 24. května. A druhý cíl, zatím tajný, objevíte na konci reportáže.
Sraz byl 28. 8. 2018 v Roudnici U Sallonu odkud v 7.00 vyjely směr Kosice tři knihovnice. Projely krásnou krajinou Luhů, zastavily se u kapličky a poté již dorazily do Chlumce nad Cidlinou a během chvilky zastavily u nové knihovny, první to cíl našeho výjezdu. Přivítala nás a knihovnou provedla vedoucí knihovny Jana Tichá. Knihovna ještě voní novotou a prostředí je hezké a příjemné. Poděkovaly jsme za vlídné přijetí a vydaly se "dobýt" druhý cíl našeho výletu.
foto:DAKO
A tím byla Rozhledna v Kosicích. Na kopečku u rybníka krásná, pevná, dřevěná, i když jen s dvoupatrová ale s krásným výhledem do kraje na všechny strany. Velmi, velmi pohodové zakončení báječného dne! Dobré počasí ani nálada, nechyběla.
Počet ujetých km se lišil v závislosti na vzdálenosti místa bydliště na místo srazu. Základní okruh start - cíl Roudnice
35 km.
Podrobnosti jak o knihovně, tak o rozhledně najdete na internetu.
Jak den probíhal se můžete podívat v galerii.

Druhý pokus

27. srpna 2018 v 20:18 | DAKO |  aktuality
Tak, srpnové výročí zachyceno včas.

Setkání mikroregionů

20. srpna 2018 v 20:18 | DAKO |  zajímavosti
Pozvánka

ČÍTÁRNIČKA - 10 VÝROČÍ

17. července 2018 v 10:18 | DAKO |  Vzpomínání...
"Můžu nebo musím?" Nemusím. Chci!

Tak a zmeškala jsem výročí! A ke všemu 10leté! Nu což, stalo se. Ale mrzí mně to, bude chybět stejné datum dne. Kterého?
Založení mého Blogu - Čítárnička 16. července 2008.
Je to doba dlouhá či krátká? Pro Blog jistě mizivě krátká, pro Čítárničku potažmo čtenáře možná krátká, možná dlouhá a pro mne nekonečně dlouhá! Proč? Každý ZAČÁTEK je těžký. Tou dobou byly webové stránky v mém životě velká neznámá, ale práce s počítačem v knihovně mne bavila i zachtělo se mi zkusit naučit se něco nového. Zpočátku s velkými problémy, ale jak šel čas a získávala jsem stále více informací a zkušeností se Čítárnička začala pomalu, ale jistě zaplňovat a já propadla novému koníčku. A moc mne baví. Stále. Ale protože čas měří všem stejně, jak blogu tak knihovnici, odráží se i ve frekvenci článků vkládaných na blog. Ovšemkaždý ZAČÁTEK má své pokračování. A tím pádem začíná v mysli hlodat otázka, pokračovat - nepokračovat. Chodí si návštěvníci do Čítárničky číst nebo jen náhodně kliknou a jdou dál? Najdou zde něco zajímavého, i když je zaměřená převážně na knihovnickou tématiku? Myslí si, že interval mezi články je příliš dlouhý? Odpovědí mohou být i vaše názory v komentářích. Plautus řekl - "Dělej, děláš li něco". Myslím, že dám na radu klasika a nepřestanu se blogu Čítárnička věnovat. Ač se může na první pohled zdát, že návštěvnost není z největších, přesto si čtenáři cestu našli a doufám, že časem přibudou další. Čítárnička má ZAČÁTEK, a zda bude mít konec daleko v nedohlednu, záleží nejen na mě ("dojdou či nedojdou nápady"?!), ale i na vás návštěvnících.

Děkuji všem, kteří mi byli, jsou a možná budou radou či upozorněním nápomocni.
Děkuji všem za komentáře.
Děkuji všem za přízeň a zvu vás na čteníčko v každé denní či noční době, i když bez kávičky.

Soutěže a čtenáři...

16. července 2018 v 14:26 | DAKO |  Vzpomínání...
Vzpomínání... také se vám stalo, že vás čas (neúprosně běžící vpřed) zaskočil a najednou jste zjistili, že cosi nečekaně končí?!
Vzpomínání...přidejte se k nám, knihovnicím, a "projděte" se s námi mozaikou vzpomínek, perliček, střípků událostí, neuveřejněých (založených) příspěvků, ale i trapasů, které nás během 20 let potkaly.
Soutěže a čtenáři...

Krajka v knihovně - kniha v krajkách!

Vyhlášení soutěže o nejhezčí záložku do knihy
V rámci Týdne knihoven 2002 vyhlásila Městská knihovna v Sedlčanech soutěž na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA 2004 v Praze o nejkrásnější záložku do knihy.
Námět:
Námětem je krajka, která může být ztvárněna jakoukoli technikou na záložce.
Mohou to být záložky paličkované, šité, papírové ..., fantazii a šikovnosti se meze nekladou - inspirace krajkou však nutná.


V roce 2002 - naše knihovna vyhlásila Velkou letní soutěž - O nejhezčí záložku do knihy a tím se připojila k akci knihoven na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA v Praze a v České republice.

V celostátní soutěži, kterou vyhlásila Městská knihovna v Sedlčanech,
získala naše knihovna - 3. místo - v kategorii Textilní záložky - dospělí.
Vyrobené záložky byly zařazeny do putovní výstavy po českých knihovnách. Celkem jsme odevzdaly 24 kusů záložek, na jejichž výrobě se podílelo 14 čtenářek a dětí. Všem gratulujeme a děkujeme. Celé akce se zúčastnilo 34 knihoven a škol, které vyrobily 716 záložek.

Námět:
Námětem je krajka, která může být ztvárněna jakoukoliv technikou na záložce. Mohou to být záložky paličkované, šité, papírové… Fantazii a šikovnosti se meze nekladou - inspirace krajkou je však nutná.
Cíl:
- Nasbírání co největšího počtu záložek
- Záložky označené jménem a adresou soutěžícího budou malým dárkem pro sponzory a zahraniční návštěvníky kongresu (účast hostů z celého světa)
- Nejkrásnější a nejnápaditější budou vystaveny v rámci kongresu v Praze
- Shrnuto: jedním z cílů jak pro knihovníky, tak i pro členky přípravného výboru kongresu, je zviditelnění se před veřejností a tato soutěž by tomu mohla pomoci
Kdo se může zúčastnit:
Účast není ničím omezena - záložky může vyrábět každý, kdo k tomu má chuť. Soutěž je vhodná zvláště pro kolektivy - Domy dětí a mládeže, Školní kluby, Základní umělecké školy…

záložky na putovní výstavě

výrobky dobřenických čtenářek
Krajky v naší knihovně

Revize knih a křest...?

30. června 2018 v 9:30 | DAKO |  akce
…Revize skončila a na další raději nemyslíme!...
Těmito slovy končila zpráva o revizi před pěti lety. Musím říct, že opravdu poctivě jsme na revizi nemysleli. Ovšem je jeden element, který naopak na revizi myslel velmi poctivě. Čas! Bez servítků nám připomněl, že nejen uplynulo pět let, že nejen přišel čas kontroly knihovního fondu, ale že se i podepsaly na naší tváři. Leč zanechme stesků a s "chutí do toho a půl je hotovo".
důležitý pomocník

Knihovna zjišťuje skutečný stav svého fondu. Před zahájením revize je třeba otevřít revizní program a zapojit skener. Každá kniha se vezme z regálu do ruky a pomocí čtečky nebo ručního skeneru se ověří její identifikační kód. Vyřadí se knihy staré a poškozené. Kromě toho, že revize prověří skutečný i obsahový stav knihovního fondu, připomene nám i "poklady" na které se časem pozapomnělo, protože se už tolik nepůjčují a redukovaný fond tak dá vyniknout knížkám, které se v množství těch nečtených dosud skrývaly.

V dobřenické knihovně proběhla pravidelná revize v časovém období od 20. června do 27. června 2018 za účasti knihovnice a pracovnic střediskové knihovny KMHK. Je možné, aby "statistika, která nudou je", přinesla příjemné a milé zpestření revizní práce? Říkáte, není! Do 21. června jsem si myslela totéž. Ovšem jsou výjimky potvrzující pravidlo. Křest! V knihovně? Ano! Křest knihy při revizi? Nikoliv…

… před zahájením revize je třeba otevřít revizní program a zapojit skener/y…
Ovšem jestliže jsou oba nefunkční, je potřeba situaci řešit. Pokud lze opravit, opravit - OÚ, pokud nelze koupit KMHK - NOVÝ SKENER. Stalo se. A protože je opravdu "šumný" usoudily jsme, že si zaslouží jméno. Foto galerie.
A tak byl 21. června pokřtěn jménem BRUNO.
Tři kmotry mu popřály hlavně zdraví, dlouhá léta a dobré zacházení.

Metodické oddělní KMHK a OÚ tak přispěly velkou měrou k bezproblémovému průběhu revize. Děkujeme.
Po dobře provedené revizi získá knihovník přesná čísla o stavu knižního fondu v knihovně. O výsledku revize knihovního fondu je sepsán zápis.
Tak zase za pět let!
Ano, revize knihovního fondu v knihovnách do 100 000 svazků se provádí jednou za 5 let.

Výlet MUB

16. června 2018 v 11:12 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Výlet MUB 2. června 2018
13 877 kroků
cca 10 km
za den.

A to je co, říkáte si? No 13 877 kroků cca 10 km za den jsme ušli 2. června 2018. Ale kdo a kde? Přece knihovnice MUB a jejich hosté na výletě do Bozkovských jeskyní a Riegrovu stezku. Začněme pěkně popořádku. K jeskyním jsme dorazili auty, stezku jsme absolvovali pěšky. Nezapomněli jsme s sebou vzít turistické hůlky. Fotogalerie.

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Díky bohaté výzdobě však nemají problém přilákat milovníky podzemní říše z krajin mnohem vzdálenějších. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou. Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let, v průběhu nichž se utvářely a čekaly na své objevení a obdiv návštěvníků.(zdroj: http://www.bozkovske-jeskyne.cz/)
Riegrova stezka je turistická, červeně značená trasa, kterou založil a slavnostně otevřel 20. října 1909 Klub českých turistů a která vede ze Semil do Železného Brodu. Stezka vede podél řeky Jizery a její délka je necelých 5 km. Stezka nese jméno po významném politikovi a rodákovi ze SemilFrantiška Ladislava Riegera, který mj. stál u založení Národní strany a později se stal jejím druhým vůdcem. "Riegrovka" prochází přírodní rezervací Údolí Jizery u Semil a Bítouchov (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Riegrova_stezka )
Počasí nám přálo, nálada nechyběla a zdraví nezklamalo.

Kam dál