Čtenářská výzva 2017

Čtvrtek v 20:07 | DAKO |  akce
Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě?
Přečtěte v roce 2017 dvacet knih podle předem daných témat (níže)
(jednu knihu nelze použít pro splnění více témat)
Příjemné zážitky s knihami.
 

Knihovníci v tisku aneb rekapitulace akcí 2016

10. ledna 2017 v 20:17 | DAKO |  Knihovny MUB
Motto:
"Jaro, léto, podzim, zima - v knihovně je vždycky prima"
Čtenáři souhlasíte? My knihovnice ano!

Akce v interiéru i exteriéru letošního roku jsme připravovaly na třech schůzkách. V renovované knihovně Syrovátka a Lhota pod Libčany, podzimní program v knihovně Libčany.
Nový rok 2016 přivítaly knihovnice "hrou vášní". V sále Filharmonie Hradce Králové17. ledna 2016 shlédly divadelní komedii HRA VÁŠNÍv podání pražských herců. Devátý rok spolupráce byl zahájen.

I v letošním roce Knihovnice MUB připravily pokračování seriálu Knihovnice a zdravý životní styl na téma Na kolech za historií mikroregionu.
První výlet za historií se uskutečnil v loňském roce, kdy jsme navštívily zámek v Dobřenicích. Seznámily jsme se s průběhem rekonstrukce zámku i s plány na jeho využití.

Ovšem, na první letošní exkurzi, kterou zajistila knihovnice Ivana Novotná, jsme se vypravily do mikroregionu Nechanicko. V úterý 26. dubnajsme se sešly před obecním úřadem V Boharyni, abychom navštívily historickou památku, Vodní mlýn. Naší průvodkyní byla starostka obce JUDr. Věra Macháčková.
Ve čtvrtek 12. května se knihovnice MUB a hosté sešli v Osicích, aby navštívili Pamětní síň Františka Škroupa. Přivítala nás paní Hana Burdová, správce síně a průvodce v jedné osobě a knihovnice Lenka Janhubová, která setkání připravila. Dozvěděli jsme se zajímavosti o skladateli národní hymny Kde domov můj i o hymně samé.

Navštívily jsme Rozárium v Hradci Králové u příležitosti dne otevřených dveří o víkendu 18 a 19 června pro milovníky královny květin. Růže různých tvarů, barev a vůní až oči přecházely. Počasí přálo a ve slunci růže zářily jako drahokamy.

V neděli 20. března proběhlo v knihovně Roudnice relaxační odpoledne spojené s velikonočním tvořením. Pod vedením urbanické knihovnice jsme se zaujetím tvořily velikonoční kraslice, masérka, kterou zajistila knihovnice roudnická, namasírovala naše bolavá záda a příjemné odpoledne jsme zakončily prohlídkou velikonoční výstavky připravenou pro občany Roudnice.

Obecní knihovna a kronikářka obce Roudnice uspořádaly v prvním patře OÚ expozici "Jak se v Roudnici učilo". Zajímavá výstava probíhala od 15. srpna do 30. září 2016. Ukázky lze vidět na adrese http://www.dobrenice.webk.cz/gallery/foto/jak-se-v-roudnici-ucilo/
foto:DAKO
V letošním roce se knihovnice MUB sešly nikoliv, aby Týden knihoven zahájily, nýbrž ukončily na třetím společném setkání 15. října v roudnické knihovně. Vytvářely jsme vánoční ozdoby z korálků pod vedením knihovnice Jany Růžové. Pro každého byla připravena sada komponentů pro výrobu 5 vánočních ozdob. Využily jsme i přítomnosti masérky.
S letošním rokem se knihovníci mikroregionu rozloučili 19. listopadu již osmým vánočním posezením.

V soutěži Literární Vysočina 2016 obdržela knihovnice D. Kolářová v kategorii poezie - Čestné uznání. Slavnostní předání diplomů oceněným autorům 14. ročníku Česko - slovenského literárního festivalu proběhlo 11. června v Praze.
Knihovny svoji práci prezentují na svých webových stránkách a na Blogu knihovny Dobřenice: http://citarnicka.blog.cz/

Těšíme se na vás v našich - vašich knihovnách.

PF MUB

2. ledna 2017 v 20:17 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
PF 2017
Přejeme čtenářům v novém roce splnění všech přání, optimismus, štěstí a zdraví.
 


Jaro nebo zima

2. ledna 2017 v 12:27 | DAKO |  aktuality
JARO či ZIMA?
foto:DAKO

Novoroční přání

1. ledna 2017 v 0:00 | DAKO |  aktuality
PŘEJI VŠEM LEHKÉ PROPLUTÍ ROKEM 2017 !

Diety

31. prosince 2016 v 11:40 | DAKO |  ankety
Anketa na odlehčení...
Vánoční svátky u bohatě prostřeného stolu jsou za námi, před námi hodování silvestrovsko- novoroční, dobrůtky lákají, ale co tomu řekne váha? Říkáte si, že hned po Novém roce najedete na dietu a bude vystaráno! Ale jakou? Nabízí se - Hubnutí s vínem, či s citrusy, s proteiny nebo s vajíčky. Lze se přiklonit k pohybu a cvičení. Možnosti jsou různé. Prožili jste si v minulosti nějaké hubnoucí období, které vám z dnešního pohledu přijde úsměvné? Ať tak či onak, všem, kteří se chystají hubnout, přeji hodně štěstí a vytrvalosti.
foto:pixabay.com

Vánoční přání

23. prosince 2016 v 16:16 | DAKO |  Knihovníci MUB - akce
Přejeme všem
ať vám u vánočního stolu nechybí láska, štěstí, radost!
Krásné Vánoce!

A je zima

21. prosince 2016 v 11:44 | DAKO |  aktuality
A JE ZIMA
foto:DAKO

Česko zpívalo koledy

20. prosince 2016 v 22:16 | DAKO |  akce

ČESKO ZPÍVALO KOLEDY.
Kdy - 14. 12. 2016
Zpívalo 120 000 lidí.
Vznik tradice
Starodávný obyčej koled v Čechách je doložen ještě z předhusitské doby ve spisu Štědrý večer mnicha Jana z Holešova.

Koledy byly vlastně prvními písněmi v českém jazyce. Měly přitažlivou a nenáročnou melodii a prostý text.
Základním motivem byla radostná novina narození Spasitele, buzení pastýřů, pouť Tří králů do Betléma, prosba o dárek i přání dobré úrody hospodáři.

Koledy se zpravidla ústním podáním předávaly z pokolení na pokolení, bývaly upravovány a všelijak komoleny. Časem splynuly se světskými písněmi a nechyběl v nich humor ani satira.

Na koledu se chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv. Štěpána, na Nový rok, o dni Tří králů i na Hromnice.

Kouzelná vánoční přísada

9. prosince 2016 v 20:16 | DAKO |  akce
Kouzelná vánoční přísada
Vánoční komponovaný pořad pro knihovníky
uskutečnil se v úterý 6. 12. 2016 od 13,30 hod v nové Knihovně města Hradce Králové.
Program připravila vedoucí metodiky Bc. Kateřina Hubertová společně s metodičkou B. Maňákovou. Komponovaný pořad sestavený s kouzelných vánočních přísad našich spisovatelů podbarvila vánoční hudba.
Tradičně proběhla i soutěž, tentokrát "čuchací" neboť jsme hledali kouzelné vánoční přísady ukryté v malých pytlíčcích dle jejich vůně.
A co je kouzelná vánoční přísada pro vás? Na chvilku se zastavte…
Slavnostní náladu dokreslovaly nejen pouštěné koledy, ale i vzájemné předávání dárků u bohatě prostřeného stolu cukrovím, jednohubkami, vlastními výrobky knihovnic a metodiček a ovocem.
Velmi milé přání si pro všechny připravila knihovnice Božena Kašparová.
Děkujeme za pohodové zastavení v předvánočním čase.
foto:DAKO

Kam dál